Dålig attityd och brist på utbildning bakom farlig norsk arbetsmiljö

Dålig attityd och brist på utbildning är huvudskälen till en farlig arbetsmiljö. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo i Norge från augusti i år. 450 arbetare och 200 säkerhetsrepresentanter i norska industrisektorn svarade på detaljerade frågor relaterade till säkerhetskultur, olyckor och användning av skyddsutrustning på arbetsplatsen.

Rapporten presenterades på mässan Offshore Teknologi Days i Stavanger i mitten på oktober. En av de viktigaste slutsatserna visar att 74 procent av industriarbetarna i Norge har sett, hört talas om eller till och med varit direkt involverade i en arbetsolycka. Samtidigt anser både säkerhetsombudsmannen och arbetaren att de anställda själva har en allt för dålig inställning till användningen av skyddsutrustning.

Enligt arbetsinspektionen sker en dödsolycka var tionde dag. I rapporten nämns även repetitiva arbetsuppgifter, tidspress och kostnadsfokus som riskfaktorer. Nästan hälften av arbetarna uppger i undersökningen att de aldrig har utbildats i att använda skyddsutrustning, eller bara fått en kort introduktion när de anställdes.

 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab