AES har nu modtaget i alt 3.217 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

Danmark: Tal for anmeldte og anerkendte arbejdsskader relateret til COVID-19

AES har nu modtaget i alt 3.217 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 5). De 3.217 anmeldelser omfatter dels sager om selve sygdommen, dels sager om fx allergi som følge af brug af værnemidler. Tallet er opdateret pr. 1. februar 2021. 

I mindre end fem af de afgjorte sager, hvor en person har fået sygdommen COVID-19 efter udsættelse for smitte på sit arbejde, er sagen afvist. Af hensyn til anonymitet offentliggør AES ikke det samlede antal afgjorte sager på nuværende tidspunkt – herunder de samlede tal for anerkendte og afviste sager.

Udover sager om smitte med COVID-19 modtager AES løbende anmeldelser om andre sygdomme relateret til pandemien. De afviste sager drejer sig ikke om diagnosen COVID-19, men om øvrige sager relateret til pandemien, samt om sager hvor tilskadekomne, trods rykkere, ikke har svaret på AES’ spørgeskema om de nødvendige oplysninger i sagen.

På vores side om COVID-19 og arbejdsskader finder du en uddybning af tallene, og mere information om reglerne for arbejdsskadeerstatning i forbindelse med COVID-19.

Læs mere

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab