Skatteverket varnar för att situationen kan urarta på svenska byggarbetsplatser.

”Det är bråttom att komma åt arbetslivskriminaliteten”

Svenska myndigheter har svårt att komma åt kriminella inom byggbranschen. Der visar en ny rapport från KTH. I vägen för effektiv brottsbekämpning står sekretesslagen.

– Det här är en jättefråga och det är bråttom nu, säger Pia Bergman på Skatteverket till DN. Situationen kan urarta.

– Skatteverket sitter på mycket information om företag. Vi skulle kunna riskvärdera bolagen och lämna tips till andra myndigheter om personer eller företag när vi upptäcker oegentligheter, men det får vi inte, säger Pia Bergman på Skatteverket, expert på ekonomisk brottslighet.

Svensk sekretesslagstiftning hindrar myndigheter från att löpande dela sekretssbelagda uppgifter mellan varandra och för att göra så krävs speciella undantag. Då räcker det inte med en misstanke om att ett företag eller en person är kriminell.

– I dag agerar alla myndigheter separat. Det Skatteverket kontrollerar vid en personalliggare får vi inte dela med till exempel Migrationsverket, Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket. Skulle vi kunna samarbeta löpande behöver vi inte gå ut och göra kontroller ad hoc. En riskvärdering skulle öka träffsäkerheten och vi skulle faktiskt kunna lägga resurserna där det behövs, säger Pia Bergman till DN.

Tord af Klintberg, forskare på KTH:s avdelning för hållbart byggande, har tillsammans med professor Folke Björk skrivit en rapport om den svenska sekretesslagstiftningen och hur den påverkar kriminalitet inom byggbranschen. 

– Vårt nuvarande system är som gjort för att utnyttjas och våra myndigheter framstår som kraftlösa inför kriminella företag, säger han.

I sin omvärldsanalys har han tittat på Finland, där Skatteförvaltningen kan samarbeta fritt mellan olika enheter inom myndigheten. Skatteförvaltningen har dessutom tillgång till arbetstid ner på personnivå och alla fakturor som överstiger 15 000 euro som byggföretagen har ställt ut till byggherren.

– De kan se arbetsgivarsambandet, arbetstider på personnivå och fakturor. Det gör att de lättare kan upptäcka misstänkt brottslighet och till skillnad från i Sverige kan de bestämma sig för att lämna informationen till den brottsbekämpande enheten på Skatteförvaltningen.

Pia Bergman oroas när hon ser att arbetskraft utnyttjas till låga löner, pengar läcker från samhället och seriösa företag försvinner från marknaden. Hon jämför situationen med en gungbräda där det bara kommer fortsätta fungera så länge legala aktörer håller emot.

– Men låter vi de oseriösa och kriminella företagen få en större marknadsandel kommer gungbrädan slå över och då riskerar vi mycket mer än skattesatserna. Efter det kommer korruption och antidemokratiska delar in. Det här är en jättefråga och det är bråttom nu.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab