Oppryddingen etter ekstremværet «Hans» er risikofylt arbeid som må foregå på en sikker måte, advarer Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet: Det skal være sikkert å rydde etter «Hans»

Oppryddingen etter ekstremværet «Hans» er risikofylt arbeid som må foregå på en sikker måte, advarer Arbeidstilsynet. Store nedbørmengder i store deler av landet har stengt veger, ført til jordras, skapt rekordhøye flomnivå og mange ødelagte eiendommer. Nå starter arbeidet med å rydde opp etter «Hans».

– Oppryddingen vil omfatte mange yrkesgrupper. Sikkerheten til dem som skal utføre rednings- og oppryddingsarbeidet må til enhver tid bli ivaretatt. Det er viktig at arbeidsgiver har sørget for nødvendig opplæring for dem som skal ut for å gjøre ryddejobben, sier seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

Særlige krav til å vurdere risiko og mulige farer

Selv om ekstremvær ofte fører til unntakstilstander og ekstraordinære forhold, gjelder fortsatt kravet om at arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Personer som deltar i oppryddingsarbeid er ofte utsatt for komplekse risikoforhold som kan føre til nye ulykker og skader. Deler av ryddemannskapet er ofte frivillig. Derfor stiller opprydningsarbeidet særlige krav til å vurdere risiko og mulige farer før arbeidet starter. Om nødvendig, er det arbeidsgivers ansvar å skaffe ekspertbistand, for eksempel eksperter innen geoteknikk, sier Robstad Andersen.

Følg retningslinjer og anbefalinger

– Det å følge retningslinjene og anbefalingene fra Arbeidstilsynet og andre relevante myndigheter er avgjørende for å forebygge ulykker og ta vare på liv og helse, understreker Robstad Andersen.

Under oppryddingsarbeid etter naturulykker hviler arbeidsgiveransvaret på «den som har reell mulighet for instruksjon og kontroll av arbeidet». Det vil si at «arbeidsgiver» ikke nødvendigvis er en virksomhet.

Dersom det er en forsikringssak bør man kontakte forsikringsselskapet for å avtale innleie av kvalifiserte folk til å utføre risikofylt arbeid som å fjerne trær og bygningsdeler, er oppfordringen fra tilsynet.

Tips:

Tenk sikkerhet først

Planlegg og risikovurder arbeidet

Iverksett nødvendige risikoreduserende tiltak

Bruk verneutstyr

Vær ekstra varsom i bratt og ustabilt terreng

Ha alltid førstehjelpsutstyr med

Bruk kommunikasjonsutstyr som f.eks. mobiltelefon

Les mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab