När innebörden i Arbetsmiljöverkets dokument nu läckt ut har det skapat oro hos flera skyddsorganisationer på olika arbetsplatser. 

Dokument: Skyddsombud får inte företräda individer

Ett internt dokument från Arbetsmiljöverket, som togs fram för cirka ett år sedan, visar att skyddsombud inte har rätt att företräde en person på arbetsplatsen. Dokumentet ”rättslig utredning av skyddsombudens roll” togs fram i samband med att myndigheten tog fram nya föreskrifter om arbetsanpassning. Den tolkningen av lagen får kritik.

Det är Arbetsvärlden som tagit del av dokumentet, som alltså visar att skyddsombud inte får företräda individer, vare sig det gäller att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning, anmälan om mobbning och hot eller annat. När innebörden nu läckt ut har det skapat oro hos flera skyddsorganisationer på olika arbetsplatser. 

– Det är en väldigt märklig text från Arbetsmiljöverket. Att skyddsombud inte ska kunna representera en arbetstagare, det är fullständigt absurt. Klart ett skyddsombud ska kunna driva ett ärende om att få hjälpmedel, personlig skyddsutrustning eller vad det nu kan vara, menar arbetsmiljöexperten Lars von Ehrenheim, numera pensioner men som har jobbat för såväl Arbetsmiljöverket som Arbetsmarknadsdepartementet och som tillsammans med Bo Ericson, tidigare jurist på LO-TCO Rättsskydd och författare till bland annat boken Arbetsmiljölagen, har skrivit ett nyligen inskickat svar till myndigheten.

Anställda på Arbetsmiljöverket har ställt flera frågor på hur man ska agera och svaret som upprepas är att skyddsombudens uppdrag inte ”avser individuella ärenden”. I dokumentet hävdas att skyddsombud ska företräda arbetstagare som grupp och att verka för en ”tillfredsställande arbetsmiljö i helhet”. Och när en anställda på Arbetsmiljöverket påpekar att det finns krav på att skyddsombud ska vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet, reglerat i en föreskrift, svarar myndighetens jurister att det handlar om en ”möjlighet” att medverka.

Robert Tkalcic, huvudskyddsombud för fackförbundet ST på Polisen i region Väst, anser att att tolkningen av lagen är ny.

–  Arbetsmiljöverket har blivit mer otydlig vilket påverkat arbetsgivaren. Vi får nu vara med som medarbetare, men inte som skyddsombud. Och då kan man bli inkallad på ledig dag till exempel. Jag har sagt till vår skyddsorganisation att här råder delade meningar. Bara för att arbetsgivaren säger att det är så, utgår vi inte från att det är korrekt.

Enligt Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, är dokumentet en del av ett större underlag som verket jobbat med i samband med att ta fram de nya föreskrifterna om arbetsanpassning.

– Vi har tittat på lagstiftning och förarbete. Vårt ställningstagande är att ett skyddsombuds medverkan i ärenden som rör enskilda arbetstagare inte är reglerat i arbetsmiljölagen. Vi kan inte ställa krav på att skyddsombud ska medverka.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab