– Kommer det en ny pandemi eller kris är det en fördel att ha kvar det här så man slipper börja om från början, säger Sandra Marklund Kågström, platschef i ett inslag till SVT. (Bild från inslaget)

Skellefteå kommun behåller sitt stora sjukvårdslager

Under coronapandemin byggde Skellefteå kommun upp ett nytt stort lager med sjukvårdsprodukter. Nu har kommunen beslutat sig för att behålla lagret – åtminstone några år till.

– Kommer det en ny pandemi eller kris är det en fördel att ha kvar det här så man slipper börja om från början, säger Sandra Marklund Kågström, platschef i ett inslag till SVT.

Under pandemin kom en regeringsutredning fram till ett förslag om att kommunerna ska ha krav på sig att lagerhålla sjukvårdsutrustning.

Behålla till 2024
Men något beslut i frågan har inte kommit än. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå har ändå bestämt sig för att behålla lagret tills 2024 – eller myndigheterna kommer med besked.

– Det är många utredningar kring det här som pågår, där väntar vi besked. Ska varenda kommun bygga upp lager, ska vi göra det tillsammans eller ska någon annan ha ansvaret? Där behövs tydlighet, säger kommunens säkerhetschef Patrik Nilsson.

Se inslaget här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab