En byggfirma kom med en något ovanlig förklaring till i Förvaltningsrätten i Stockholm.

”Enbart för att titta på personer från Arbetsmiljöverket”

I mars 2022 besökte Arbetsmiljöverkets personal ett villabygge i Sigtuna med byggnadsställningar runt fasaden. Fallhöjden uppskattades till mellan tre och fem meter. Fyra arbetstagare befanns sig uppe på byggnadsställningen och taket, men både fasta fallskydd som personlig fallskyddsutrustning saknades, enligt Arbetsmiljöverkets rapport.

För regelbrottet delade myndigheten ut en sanktionsavgift på 42.800 kronor, något som byggfirman bestred. Fallet gick då till domstol och i rätten levererade firman en något ovanlig förklaring. Arbetstagarna på byggnadsställningarna och taket hade endast begett sig ut på dessa för att titta på de personer som kom från Arbetsmiljöverket, hävdade byggfirman.

Men förvaltningsrätten i Stockholm köper inte den förklaringen utan slår fast att sanktionsavgiften ska betalas. Dessutom får byggfirman betala ytterligare 10.000 kronor i avgift för att en person som arbetade med monteringen av ställningarna saknade godkännelse för det.

Byggfirman sade sig vara villig att betala en lägre avgift, totalt 10.000 kr till 20.000 kr. ”I övrigt för bolaget fram att det borde ha tilldelats en varning innan påförande av sanktionsavgift”, står det att läsa i förvaltningsrättens dom.

Fakta Fallskydd

Arbeten med fallrisker ska alltid riskbedömas, oavsett fallhöjd.

Om det finns risk för att falla två meter eller mer så ska det finnas en arbetsmiljöplan. I den ska det beskrivas hur fallriskerna ska åtgärdas

Vid fallrisker ska arbetsgivaren i första hand välja gemensamma fallskydds­anordningar, exempelvis räcken eller fallskyddsnät, som skyddar flera personer samtidigt.

Om det inte är möjligt ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab