Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter

Covid-19 har medfört merkostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter. Sedan tidigare har kommuner kunnat söka ersättning för den merkostnaden. Nu föreslår regeringen en ny statsbidragsförordning så att även privata utförare som bedriver verksamhet med personlig assistans kan ansöka om ersättning. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

50 miljoner kronor ska avsättas för satsningen. Den extra ändringsbudgeten är under beredning i Regeringskansliet.

Stödet ska kunna sökas av verksamheter med privata utförare som bedriver personlig assistans. Statsbidraget föreslås lämnas för kostnader som uppkommit under perioden 1 februari–30 november 2020. Bidraget får högst uppgå till 5 000 kronor för varje enskild person med funktionsnedsättning som är beviljade assistansersättning och avse personlig skyddsutrustning för den enskildes personliga assistenter.

Den nya förordningen föreslås träda i kraft 1 december.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab