I början av oktober röstade EU-parlamentet igenom nya regler för tillåtna gränsvärden av asbest vid sanering och renovering av äldre byggnader.

EU-parlementet stärker skyddet mot asbest

I början av oktober röstade EU-parlamentet igenom nya regler för tillåtna gränsvärden av asbest vid sanering och renovering av äldre byggnader. Den senaste uppdateringen skedde 2009 och nu stärks lagstiftningen ytterligare med lägre gränsvärden för exponering, samt krav på utbildning. I många branscher har det uppdagats brister i tillsyn och hantering av material som innehåller asbest.

Den nya lagstiftningen fastställer ett gränsvärde för asbest som är tio gånger lägre än tidigare. Arbetstagare som arbetar med eller kan komma att exponeras för asbest får även rätt till lämplig skyddsutrustning och obligatorisk utbildning. Asbest är ett samlingsnamn för naturligt förekommande mineraler och var länge ett populärt byggmaterial inom byggbranschen. I många byggnader från 1950-talet till 1970-talet finns det mängder av asbest. Riskerna blev kända redan på 1970-talet och det har varit totalförbud i Sverige att använda material som innehåller asbest sedan 1982. I Europa kom förbudet 2005. Det är när man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest som det frigörs fibrer i luften som är farliga. Risken för att bli utsatt är störst i samband med rivning, reparationer och underhållsarbete, men även vid brandbekämpning och räddningsarbete.

Fackförbundet Byggnads välkomnar regeländringen.

– Sverige har ett av de högsta gränsvärdena för asbestexponering i Västeuropa så det här är väldigt välkommet. Asbest är fortfarande ett av de största hoten mot byggnadsarbetarnas hälsa och mer behöver göras för att säkerställa att ingen exponeras, säger Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Byggnads, till Byggnadsarbetaren.

– Skador från asbest och andra kemiska ämnen har drabbat alldeles för många byggnadsarbetare. Slarvar arbetsgivarna med skyddsutrustningen kan det få dödliga konsekvenser. Vi ser tyvärr alltför många oseriösa företag som använder sig av outbildad personal och inte följer säkerhetskraven. Det är vi byggnadsarbetare som får betala med vår hälsa och våra liv.

EU-beslutet innebär en rad åtgärder utöver sänkt gränsvärde. Bland annat ska myndigheter ha ett register över certifierade utbildare och företag som genomför asbestanalyser. Alla som kan komma i kontakt med asbest ska också genomgå en tredagars obligatorisk utbildning.

När det nya direktivet formellt har antagits har medlemsländerna två år på sig att införa de nya gränsvärdet.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab