Efter pandemiuppehåll återkommer nu finska mässan Eurosafety i september.

EuroSafety-mässan i Finland i september prioriterar säkerheten

EuroSafety-mässan äger rum den 13–15 september i år på Tammerfors mäss- och sportcenter. Evenemanget, som riktar sig till säkerhetspersonal, arbetarskyddschefer, arbetsplatssäkerhetsspecialister och yrkesverksamma och volontärer inom brand-, räddnings- och akuttjänster introducerar de senaste produktinnovationerna och den senaste arbetarskydds- och räddningsutrustningen.

Under normala omständigheter ordnar Tampereen Messut i samråd med Finlands Arbetsskydds Förbund STYL rf Nordens största utställning av produkter och tjänster inom arbetsskydd varannat år. Senast evenemanget ordnades var 2018. 

– På grund av corona-pandemin uteblev utställningen år 2020 så hela branschen ser fram emot att få träffa kunder och övriga samarbetspartner igen efter en nödtvungen paus, säger John Bergman, verksamhetsledare för STYL. Dessutom, eftersom föreningen grundades år 1973, ser vi också fram emot 50-årsfestligheterna nästa vår. 

Enligt John Bergman kan vissa kundservicerelaterade funktioner hållas igång via Teams eller Zoom, men om man vill skapa nya kontakter och vill visa upp nya uppfinningar eller innovativa lösningar på identifierade utmaningar, behöver man kunna träffas.

– Evenemanget kommer att erbjuda fina möjligheter för såväl formella som informella möten, fortsätter han. Utöver utställare och besökare kommer vi att bjuda in intressanta föreläsare och hoppas på så vis inspirera besökarna att hitta nya möjligheter att utveckla arbetsskyddsmetoder såväl i Finland som i Skandinavien.

Arbetshälsomässa samtidigt
I september får Tammerfors möjlighet att uppleva ett aldrig tidigare skådat evenemang inom området säkerhet, riskhantering och välbefinnande på jobbet, när arbetshälsomässan Workplace Welfare hålls samtidigt som EuroSafety.

Säkerhetsbranschens evenemang nummer ett hösten 2022 kommer att samla tusentals yrkesverksamma, volontärer och framtida experter för utbildning och att nätverka. Hos EuroSafety finns det möjlighet att bekanta sig med olika typer av personlig skyddsutrustning, som skyddsskor, fallskydd och flytutrustning samt inom brand- och räddningsutrustning. Evenemanget utlovar att visa upp det bredaste urvalet av professionell arbetarskydd och personskydd i Norden. Besökares tidigare önskemål har besvarats och räddningsinsatser ingår för första gången i produktgruppen för EuroSafety-mässan.

På mässan möter besökaren även skyddsutrustningsexperter utbildade av Finlands Arbetssäkerhetsförbund (STYL) och Finlands Arbetshälsoinstitut, som guidar i köp av rätt typ av skyddsutrustning. På så sätt kan man också vara säker på att produkterna som presenteras på mässan är CE-märkta och uppfyller kraven i personskyddsdirektivet 89/686/EEG.

Samtidigt som EuroSafety arrangeras öven arbetshälsomässan, Workplace Welfare. Mässan för arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet fokuserar på vikten av arbetsplatsens välbefinnande ur individens och samspelets perspektiv samt företagets konkurrenskraft, anseende och lönsamhet. Arbetslivet förändras hela tiden och arbetet är i omställning. Evenemanget fokuserar på interaktion, arbetsförmåga, arbetskultur och ledarskap. På Workplace Welfare-mässan hittar besökaren lösningar, produkter och tjänster inom ämnen som fysioterapi, friskvård, rehabiliteringstjänster, företagshälsovård och tjänster samt ergonomi. 

Tillsammans med Eurosafety och Workplace Welfare kommer mässan för intern logistik och den internationella mässan för livsmedels- och dryckesindustrin att hållas på Tammerfors utställnings- och sportcenter från 14 till 15 september 2022.

 – Eurosafety är Nordens största professionella mässa för säkerhetsindustri och riskhantering. Vi ses i Tammerfors i höst, säger John Bergman, verksamhetsledare Finlands Arbetsskyddsförbund STYL rf och medlem i European Safety Federation ESF och systerförening till NSA.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab