Bild hämtad från hemsidan European Centre for Disease Prevention and Control.

EU: Klar majoritet för bildandet av hälsounion

EU-kommissionen lade 2020 fram förslag vars syfte var att stärka unionens framtida beredskap vid större hälsorisker och pandemier inom det som kallas hälsounionen. I år enades EU:s parlament och ministerråd om utformningen av lagarna och nyligen röstade en klar majoritet av EU-parlamentet för att godkänna två av förslagen. Det innebär att EU:s smittskyddsmyndighet ECDC i Solna får ett stärkt mandat. 

Det andra förslaget stärker det gränsöverskridande hälsosamarbetet.

– Båda förordningarna kompletterar varandra och har som gemensamt mål att på bästa möjliga sätt förbereda oss för eventuella framtida hälsokriser och att säkerställa ett konsekvent förebyggande arbete, sade Joanna Kopcińska, en polsk nationalkonservativ EU-parlamentariker som lett arbetet med en av akterna, under en debatt i EU-parlamentet, rapporterar nyhetssajten europaportalen.se.

ECDC får stärkt mandat att övervaka pandemi- och andra folkhälsohot samt rekommendera åtgärder till EU:s medlemsländer. Det innebär också en samordning och standardisering av data som rör insamlade hälsohot.

– Om medlemsstaterna tidigt kan dela data med varandra kan vi nämligen förutspå nästa steg och vi kan införa lokala restriktioner redan innan viruset nått fram. Hela EU behöver skyddsutrustning, intensivvårdsplatser och testlabb, och om en medlemsstat har fulla testlabb kan en annan medlemsstat hjälpa till, sade EU-parlamentariker Heléne Fritzon (S) under debatten, enligt europaportalen.

ECDC ska även övervaka kapaciteten i nationella hälso- och sjukvårdssystem för att upptäcka, förebygga och svara på utbrott av smittsamma sjukdomar. Här har Solnamyndigheten möjlighet att samarbeta med nationella folkhälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen WHO.

Parallellt vidtas flera åtgärder i syfte att stärka samarbete och samordningen mellan EU:s länder, inte minst i gränsregioner, för att bättre kunna förutse och agera på hälsohot. Formellt kommer EU-kommissionen att kunna utlysa krisläge på folkhälsoområdet och stärka samarbete inom EU när det gäller frågor som att lagra lämplig sjukvårdsutrustning och gemensamma upphandlingar av läkemedel och medicintekniska produkter. 

EU-parlamentet får möjlighet att granska kontrakt som kommissionen avser att sluta på medlemsländernas vägar.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab