Nu aktiveras EU:s sjukvårdslager då 50 ventilatorer skickas från Sverige till Turkiet.

EU:s sjukvårdslager: 50 ventilatorer skickas till Turkiet

Turkiet har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism. EU kommer därför att donera 50 ventilatorer från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för åt EU. Ventilatorerna kommer hjälpa patienter på plats med andningen.

Sjukvården i Turkiet är mycket ansträngd på grund av den oerhörda jordbävning som drabbat landet. Turkiet har ansökt om hjälp hos EU. Sverige är, genom MSB, ett av länderna i EU som har uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

– Lagret finns i värmländska Kristinehamn och nu aktiveras stödet för fjärde gången. Tidigare har ventilatorer skickats till Lettland under covid-19 då deras sjukvård var ansträngd. Personlig skyddsutrustning har också skickats i två omgångar till Ukraina under kriget med Ryssland, säger Fredrika Lindholm, projektledare på MSB.

Om EU:s sjukvårdslager i Sverige och rescEU

2020 fick Sverige i uppdrag av EU att lagerhålla personlig skyddsutrustning som andningsmasker och skyddsrockar samt ventilatorer och annan utrustning för att hjälpa patienter med andningsbesvär. Materialet ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven.

Om det under en kris i Sverige uppstår en akut brist av sjukvårdsmateriel som inte kan lösas nationellt kan MSB å landet Sveriges vägnar lämna en förfrågan via EU:s civilskyddsmekanism, precis som alla andra länder i EU. Kan inte behoven uppfyllas genom att andra medlemsstater stödjer Sverige kan EU aktivera sjukvårdslagren. EU har byggt upp totalt nio olika lager runt om i Europa. Lagren finns i Tyskland, Rumänien, Grekland, Belgien, Sverige, Danmark, Ungern, Slovenien och Nederländerna.

Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU. RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier. Sverige är även värdland för skopande flygplan och temporära nödbostäder.
Projektet med att etablera EU:s sjukvårdslager är ett samarbete mellan MSB, Försvarets materielverk och Socialstyrelsen.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab