Fallolyckor är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetsskada.

Fallolyckor fortfarande vanligast bland arbetsskador

Fallolyckor är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetsskada. Det visar AFA Försäkrings arbetsskadestatistik från 2018. Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall är fortsatt oförändrat.

De senaste sex åren har även risken varit oförändrad, med 2,5 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Inom statlig sektor ser AFA Försäkring en ökande trend av allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta; i privat sektor och kommuner och regioner en något minskande trend.

Kvinnor drabbas av flest allvarliga olyckor inom vård, skola och omsorg, städbranschen, restaurang och inom handel. Yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m fl stod 2018 för flest olyckor, 1 026 stycken.

Flest sjukdagar har städare och fönsterputsare som en följd av allvarliga arbetsolyckor, medianen ligger på 70 dagars sjukskrivning. Vanligaste orsaken till de allvarliga olyckorna är fall.

Många fallolyckor beror på tidspress och att personal inte fått tillräckligt med instruktioner, säger Jessika Bäckman, regionalt skyddsombud i region Nord till tidningen Fastighetsfolket. Något som skulle minska risken för att falla vore om alla fick ordentliga arbetsskor med halkskydd av arbetsgivaren, menar hon.

Sett till antal antal allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta efter län 2018 är ligger Stockholm lägst (1,7) och Gotland (3,6), Jönköping (3,6), Södermanland (3,3) och Värmland (3,3) högst.

Läs hela rapporten

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab