Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography AB.

”Fel att regeringen redan tagit ställning till RSO-verksamheten”

Det är fel att regeringen redan i sitt uppdrag till utredaren tagit ställning till att RSO-verksamheten är bra och ska fortsätta. Det menar Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en artikel i Arbetarskydd.

Det var i mars 2020 som regeringen föreslog att de regionala skyddsombuden skulle få en utökad tillträdesrätt så att man kan besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal. Det förslaget godtogs dock inte av riksdagen, som ansåg att en utredning behövdes. I juni samma år riktade riksdagen därför att regeringen borde tillsätta en utredning som skulle utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet. Det är något som regeringen nu gör, men utredningen ska även titta på hur de regionala skyddsombuden ska ges bättre förutsättning.

– Det vi ser nu är att regeringen i viss mån följer riksdagens tillkännagivande om att göra en utvärdering. Men samtidigt tar den också en hel del egna initiativ och går längre än det som riksdagen har bett om, säger Anna Bergsten till Arbetarskydd.

Kritiken riktar sig emot att kommittédirektivet handlar om något annat än en utvärdering av RSO-verksamheten.

– När regeringen vill att utredaren även ska föreslå hur verksamheten ska ges bättre förutsättningar har den redan svarat på den första frågan, den om huruvida detta är en bra, effektiv lämplig verksamhet som ska fortsätta. Det säger sig ju självt åt vilket håll regeringen pekar i den frågan. Det ser vi som väldigt problematiskt.

I en tidigare rapport har Svenskt Näringsliv gjort klart att man hellre vill se fler lokala skyddsombud. Anledningen är att man vill att fler än bara fackliga medlemmar ska kunna bli skyddsombud. Fackens företrädesrätt att utse skyddsombud på arbetsplatsen bör plockas bort, menar Svenskt Näringsliv.

– Det står vi fortfarande för. I arbetsmiljölagens skrivningar talar man om att samverkan ska ske lokalt, mellan arbetsgivare och skyddsombud, säger Anna Bergsten.

Regeringen pekar på att det skett förändringar på arbetsmarknaden med bland annat mer inhyrd och utstationerad arbetskraft. Här menar Anna Bergsten att Arbetsmiljöverket har möjligheten att kontrollera samtliga arbetsplatser.

– Den möjligheten har i dagsläget inte regionala skyddsombud. Vi vill lyfta fram de lokala parterna och vad Arbetsmiljöverket kan göra som myndighet i de fall då man verkligen behöver gå in och peka med hela handen.   

Läs mer (för prenumeranter)

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab