Irene Svenonius är finansregionråd i Region Stockholm. Foto: Anna Molander.

Finansregionrådet vill ha beredskapslagren tillbaka

Efter pandemiåret bygger region Stockholm nu upp sina lager för att bättre stå emot en kris. Finansregionrådet Irene Svenonius (M) vill ha beredskapslagren tillbaka.

– Det som visat sig är förmågan att skala upp vid behov, säger Irene Svenonius till DN.

DN har intervjuat Irene Svenonius om bland annat hur hon ser på beredskapslagren. I Stockholms Regions långtidsutredning för sjukvården från 2019 gjordes bedömningen att risken för en global och dramatisk pandemi var liten.

– Just den rapporten hade nog inte blivit så spridd. Däremot hade vi liksom hela samhället krisberedskap för korta intensiva scenarior, inte en så här lång utdragen händelse som det här har blivit. Vi hade till exempel ett skyddslager i regionen, men i en pandemisituation var det absolut otillräckliga lager, säger hon till DN.

Lagren av förbrukningsmaterial och utrusning för sjukvården räckte då i tre veckor under normal förbrukning. I den akuta situationen startades tillverkning av skyddsutrustning av egna initiativ på bland annat Södersjukhuset och på vetenskapsmuseet Tom Tits i Södertälje.

Irene Svenonius lyfter fram att regionfullmäktige i maj beslutade om större lagerhållning för att ha en buffert på tre månader.

– Men i regionen måste vi också bestämma oss för hur vi tillsammans med andra regioner kan lösa frågan om beredskapslager som vi hjälps åt med. Det naturliga är att staten har huvudansvaret, men att regionerna har rotation och köper av staten, så att saker inte blir gamla.

Du vill att beredskapslagren ska byggas upp på nytt?

– Ja, jag är lite gammaldags och har aldrig förstått varför de avskaffades.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab