Beskedet om att Finland bygger upp Europas största lager av skyddsmedel gavs av inrikesministern Mari Rantanen.

Finland: bygger Europas största lager av skyddsmedel

Finland bygger upp ett lager med skyddsmedel inför hotet att landet kan utsättas för ett kärnvapenanfall. Det handlar om detektorer, skyddsutrustning och medicinska lager. Finland är därmed på väg att skapa Europas största lager för skydd mot kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen enligt besked från inrikesministern Mari Rantanen.

Liknande lager håller på att skapas även i andra länder, som Frankrike, Polen och Kroatien, men satsningen i Finland är den största.

För att kunna genomföra satsningen har EU-kommissionen gett Finland motsvarande 2,5 miljarder kronor. Under 2024 ska allt vara på plats och kunna användas inom tolv timmar efter ett anfall eller en större olycka.

Vad som kan hända om det ukrainska kärnkrftverket Zaporizjzja skulle attaceras och skadas har varit en stor oro i många länder i Europa. Ett radioaktivt utsläpp skulle nå stora delar av Europa.

Beskedet om Finlands uppbyggnad gavs av landets inrikesminister Mari Rantanen på onsdagen.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab