Allt fler regioner har fattat beslut om munskydd under hela arbetspasset.

Fler beslut om munskydd under hela arbetspasset

Allt fler regioner har nu fattat beslut om att munskydd och/eller visir ska användas av personal under hela arbetspasset, alltså även i korridorer och personalutrymmen. Målet är att stoppa omfattande sjukhusutbrott av covid-19.

– Vår erfarenhet har hittills varit att de flesta smittofall vi ser inom vården är från personal till personal. Det är det absolut vanligaste. Då är det logiskt, när vi har en tid med massiv samhällsspridning, att hänga på det här extra skyddet – inte bara när man är inne hos patienten utan hela arbetspasset, säger Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare och överläkare i vårdhygien i Region Västmanland till TT.

När smittspridningen nu är hög i hela landet blir följden också att den letar sig in i vården och omsorgen. Ett exempel är infektionskliniken i Malmö där flera hade jobbat med smitta men utan symptom.

Allmänt har rekommendationen varit att använda munskydd och/eller visir i patientnära arbete, men flera regioner har nu rekommenderat att skydd används under hela arbetspasset.

– Lokalt ser vi, och det stämmer väl överens med bilden i internationell vetenskaplig litteratur, att det finns en betydande komponent av asymptomatisk och presymptomatisk spridning. Man vet inte om att man är smittsam och det syns inte på en, säger Lars Blad.

Först ut bland regionerna var Region Västerbotten redan i oktober.

– Vi har strävat efter att ligga i framkant under hela pandemin och översätta nya rön och ny kunskap så snabbt det går till praktisk sjukvård, säger Anders Johansson, hygienläkare i Region Västerbotten.

I Västmanland konstaterades fall av smittspridning bland personal på vårdavdelningar utan att någon av dem haft kontakt med smittade patienter med flera negativa effekter

– Dels att personalen blir sjuk, dels att personal riskerar att smitta patienter, men även varandra med följden att vården inte kan bedrivas. Alla de sakerna behöver vi få stopp på, säger Lars Blad.

Trenden är färre nya utbrott och i Västerbotten har man klarat sig från sjukhusutbrott.

– Men om det beror på munskydden, tur eller andra saker – det vet jag inte, säger Anders Johansson.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet