Muskel- og skjelettsmerter er en av de største enkeltårsakene til både sykefravær og uføretrygd i Norge i dag.

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Muskel- og skjelettsmerter er en av de største enkeltårsakene til både sykefravær og uføretrygd i Norge i dag. Å jobbe i bygg- og anleggsbransjen kjennetegnes av enkelte krevede, fysiske belastninger som vi vet har betydning for utviklingen av muskel- og skjelettplager og fravær. 

Nylig inviterte Arbeidstilsynet til webinaret Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen. Det kom mange spørsmål fra seere underveis i sendingen, og her oppsummerer vi de viktigste spørsmålene og svarene.

Se video på youtube

Ni spørsmål og svar om muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen
– Er muskel- og skjelettplager en utfordring i bygg- og anleggsbransjen?
– Hva er det viktigste virksomhetene kan gjøre for å forebygge?
– Hva er kravene til arbeidsgiver når man har arbeid som innebærer vibrasjon?
– Vil markering av vibrerende utstyr med trafikklysordning være et godt tiltak for å redusere vibrasjonseksponering?
– Hva kan hånd- og armvibrasjoner føre til?
– Hvilket ansvar har byggherren for at arbeidet legges til rette for å ivareta de ansattes helse?
– Hvordan skal tillitsvalgte og verneombud unngå å blande rollene sine?
– Hva kan jeg få hjelp til av min BHT?
– Hva er bakgrunnen for ordningen med regionale verneombud?

Les mer

Se alle webinarer fra Arbeidstilsynet:

Les mer om muskel- og skjelettplager

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab