Socialminister Lena Hallengren.

Förlängd ersättningsperiod för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter

Till följd av covid-19-pandemin har merkostnader för personliga assistenter ökat. Regeringen har därför beslutat att ytterligare förlänga den period som privata utförare av personlig assistans kan ansöka om ersättning för skyddsutrustning. Totalt har 75 miljoner kronor avsatts extra för ändamålet under 2020–2021.

I och med regeringens beslut får bidraget lämnas även för kostnader som uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021. Bidraget får lämnas med högst 2 500 kronor per person som beviljats statlig assistansersättning.

Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 maj 2021. Försäkringskassan ska senast den 1 oktober 2021 lämna en samlad redovisning av de statsbidrag som har betalats ut.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab