Coronaviruset verkar främst smitta genom luft vi andas in. Risken att smittas minskar genom distansarbete, god ventilation och användning av skyddsutrustning som munskydd. Det visar en ny kunskapssammanställning som forskare vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola presenterade.

Munskydd minskar smittspridning visar forskning

Från och med 8 december gäller nya rekommendationer för att minska risken för spridning av coronasmittan och det kan även komma fler rekommendationer under nästa vecka. Forskare bakom en ny kunskapsöversikt om luftburen smitta vill sätta press på regeringen och Folkhälsomyndigheten när det gäller munskydd. För att minska smittspridningen i kollektivtrafiken och olika typer av inomhusmiljöer ska munskydd användas anser de.

Den svenska inställningen skiljer sig från andra länder i Europa när det gäller användningen och reglerna kring användningen av munskydd. När munskydd krävs i andra länder gäller rekommendation om munskydd i Sverige bara om trängsel i kollektivtrafiken inte kan undvikas. Däremot inte i andra publika miljöer, medan man bötfälls i andra länder i Europa.

Forskare bakom en ny kunskapsöversikt, ”Luftvägsvirus vid arbetsplatser – smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder”, att munskydd hjälper och minskar smittspridningen.

– I ett läge där vi har en hög utbredning av smitta i samhället är munskydd motiverat i fler situationer. Kollektivtrafik kan vara en sådan, men även olika typer av inomhusmiljöer där man befinner sig en längre tid, säger Jakob Löndahl, docent vid Lunds tekniska högskola och en av fyra författare till kunskapsöversikten, till Arbetarskydd.

Kunskapsöversikten presenterades vid ett seminarium som Afa försäkringar höll i veckan. Det har framkommit att den nya virusvarianten, kallad omikron, inom några månader kommer att stå för hälften av alla coronafall i Europa, enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Den som blir smittad av viruset kan sprida det vidare innan symptomen visar sig. Den risker minskar om alla som känner sig friska använder munskydd och därmed minskar antalet virus i luften. De skyddar även vid inandning och stoppar en del av den luftburna smittan.

– Munskydden minskar spridningen. Speciellt när man inte vet vem som sprider virus eller ens om man själv gör det ger munskydden tvåvägsskydd, säger postdoktorand Malin Alsved vid Lunds Tekniska Högskolan som också bidragit till kunskapsöversikten.

Enligt översikten kom under andra halvan av fjolåret flera forskningsrapporter som visar avsevärt förbättrad kunskap om munskydd. I flera studier har det konstaterats att munskydd har effekt och bland annat minskar spridningen av små gerosolartiklar som kan vara bärare av virus. Slutsatsen i 21 lika forskningsstudier visar att munskydd tydligt minskar risken att bli smittad av luftvägsvirus. Enbart munskydd är inte tillräckligt för att ge ett fullgott skydd, utan bör vara en del i ett paket av smittskyddsåtgärder, menar Världshälsoorganisationen.

– Man ser en skyddseffekt, men munskydd är inte den gyllene nyckel till att helt ta bort smitta, säger Carl-Johan Fraenkel, överläkare vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och den tredje rapportförfattaren som deltog på Afa-seminariet. Den fjärde skribenten var Sara Thuresson vid Lunds tekniska högskola.

Läs mer

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab