Klas Roos är Senior konsult inom elsäkerhet och har arbetat i branschen sedan 1973 och är med i programgruppen för Kunskapsnätverk Elsäkerhet.

Frågor till Klas Roos i programgruppen om elsäkerhet

Klas Roos är Senior konsult inom elsäkerhet och har arbetat i branschen sedan 1973 och är med i programgruppen för Kunskapsnätverk Elsäkerhet. Programgruppen är med och tar fram gruppens seminarieprogram. Klas Roos har fått svara på fem frågor i ett pressmeddelande gällande elsäkerhet. Speciellt har han arbetat med ljusbågsfaran och han ser ofta elektriker som har helt fel personlig skyddsutrustning.

Elsäkerhetsverket kom nyligen ut med sin årliga rapport: Elolyckor 2022. Där pekar man på att bakomliggande orsaker till att elolyckor sker är stress, tidsbrist och slarv. Hur ser du på den slutsatsen? 

– Som jag ser det har det alltid varit de orsaker som Elsäkerhetsverket pekar på. Alla pratar om säkerhet och säkerhet först men ekonomin styr och när det kärvar till sig så anser jag att det tummas på säkerheten. Men det finns självklart goda exempel där säkerheten alltid kommer först och det verkligen är det som prioriteras. 

Vilken fråga rörande elsäkerhet engagerar dig mest just nu? 

– De sista sju åren arbetade jag mycket med ljusbågsfaran och allt vad det innebär. Ämnet engagerar mig fortfarande eftersom jag vet att många inte har kunskap om dess konsekvenser och vad det innebär utan endast fokuserar på elfaran vilket givetvis också är viktigt. Jag ser ofta elektriker som har helt fel personlig skyddsutrustning. 

– Ljusbågsolyckor har inte orsakat något dödsfall i Sverige sedan 2007 men däremot står ljusbågen bakom nära en tredjedel av de elolyckor som medfört sjukskrivning av elyrkespersoner under 2000-talet. 

Utifrån din yrkesroll – hur ser du på kompetensfrågan i branschen? 

– Kompetensutveckling är A och O och behöver prioriteras för att få rätt kunskap och attityd. Teknikutvecklingen går fort och det gäller att hänga med. Repetitionsutbildningar för att fräscha upp minnet är också viktigt. 

Vad tror du är orsaken till att vi har flest antal allvarliga elolyckor inom elnät i branschen? 

– Eftersom det tas in arbetskraft utifrån (läs, andra länder), antagligen för att dessa är billigare än inhemsk arbetskraft, så är min uppfattning att mycket beror på språkförbistringar och kommunikation. 

Om vi tittar framåt, vilka tror du är branschens största utmaningar framöver? 

– Det måste bli viktigare att ha en helhetssyn på elproduktionsfrågor och elnätsfrågor för att undvika kapacitetsbrist, denna brist finns redan idag för processindustrin i exempelvis Stenungssund. 

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab