Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation för tryggare byggen

I dag den 15 september pausas arbetet på många byggarbetsplatser runt om i Sverige för Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation för tryggare byggen. Årets tema är Samarbete och erfarenhetsutbyte skapar säkrare arbetsplatser.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är en av talarna på manifestationens huvudarrangemang utanför Arlanda flygplats.

Varför är det viktigt med en manifestation för säkerhet?

– Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen. Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Totalt har antalet olyckor halverats sedan 1960-talet. Men tyvärr är det fortfarande tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. Därför är det viktigt att aldrig sluta jobba för ökad säkerhet.

Går antalet arbetsolyckor ner?

– Under 2019 minskade arbetsolyckorna i byggbranschen i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta. Förra året inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är fem fall färre än 2018 och klart under genomsnittet för den senaste tioårsperioden. Vi har nyligen släppt en rapport om arbetsskador tillsammans med Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, där både Byggnads och Byggföretagen finns representerade.

Vilka åtgärder krävs för att pressa ner antalet arbetsolyckor?

–  Ökad samordning och tydlig planering mellan byggherre och entreprenörer minskar riskerna för olyckor. Det är också viktigt att vi jobbar för att skapa en kultur där alla medarbetare tar sitt ansvar för säkrare arbetsplatser. Alla människor på en byggarbetsplats måste känna sig trygga att våga säga till när något är fel eller riskerar att leda till en olycka.

Obligatorisk säkerhetsutbildning

Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från den webbaserade utbildningen Safe Construction Training ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Utbildningen är kostnadsfri och finns i 10 olika språkversioner.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab