Kanchana Ruwanpura och David Ashton, Göteborgs universitet.

Hållbarhet stod tillbaka under materialjakt

Rädslan för att stå utan skyddsutrustning gjorde att hållbarhet prioriterades ned under pandemin. Alla upphandlare hade inte koll på det nationella stödet från bland annat Adda. Samtidigt försämrades hållbarheten när produktionen styrdes över på mindre företag i Sydostasien. Det visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet. 

Hur påverkades offentlig upphandling av medicinsk skyddsutrustning under covid-19- pandemin?

Det har professor Kanchana Ruwanpura och forskningsassistenten David Ashton på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet undersökt i ett forskningsprojekt.

Hållbarhet fick stå åt sidan
Forskarna, som är verksamma vid avdelningen för kulturgeografi på institutionen för ekonomi och samhälle, har samlat in policydokument och gjort 14 intervjuer med personer på kommunal, regional och nationell nivå i Sverige.

Dessutom har 25 intervjuer genomförts med chefer i srilankesiska klädfabriker, av vilka några mycket snabbt gick över till tillverkning av medicinisk skyddsutrustning.

Kanchana Ruwanpura och David Ashton konstaterar att utmaningarna kring hållbarhet var väl kända på alla nivåer men fick stå åt sidan eftersom huvudprioriteten var att få fram leveranser.
Det blev överlag heller inga brister.

Säljarens marknad
I början av pandemin var det säljarens marknad och upphandlare ville inte skrämma i väg leverantörer med olika hållbarhetskrav. Leverantörer utan förkvalifikationer kunde sälja sina produkter eftersom många processer snabbades upp.

Beroendet av långa leveranskedjor försvårar arbetet med hållbarhetskrav, konstaterar de. Inga revisioner i fabrikerna kunde genomföras under pandemin utan köparna var hänvisade till mellanhändernas egna uppgifter, inte minst avseende de mindre fabrikerna.

Samtidigt försämrades miljömässig och social hållbarhet när produktionen styrdes över mot mindre företag.  

Inga kontrakt avbröts med hänvisning till brister i hållbarheten, enligt studien.

Bättre genomlysning av leveranskedjorna och oberoende kvalitetssäkring är något som intervjupersonerna efterlyser.

Den höga decentraliseringen i Sverige gjorde att samordningen var en utmaning, konstaterar forskarna.

En slutsats är att alla upphandlare inte hade koll på stödet från Upphandlingsmyndigheten och Adda. Det tyder på att den uppsökande verksamheten från nationell nivå till kommunal nivå behöver stärkas, enligt forskarna.

Forskningsprojektet är finansierat av Adlerbertska Forskningsstiftelsen.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab