Skånes nivå på beredskapslager är god säger Mats Persson, områdeschef för strategisk krisberedskap, säkerhet och miljö i Region Skåne, till SVT Skåne. Foto Niklas Laurin.

Hemligt beredskapslager klarar en ny skånsk pandemi

Ett nytt hemlighetsfullt arbete med att bygga upp ett beredskapslager i Skåne pågår för fullt. Just nu finns det skyddsutrustning för flera månaders pandemi.

– Vi delger inte exakt vad vi har i lager eftersom uppgifterna ingår i vår krisberedskap. Men vi känner oss trygga och vi klarar oss i månader på det vi har just nu, säger Mats Persson, områdeschef för strategisk krisberedskap, säkerhet och miljö i Region Skåne, till SVT Skåne.

Samtidigt som pandemin bröt ut för två år sedan har han, som ny chef för krisledningen i Regions Skåne, varit upptagen med att bygga upp och samordna ett beredskapslager i regionen. Men även om tillgången just nu är god så kan man inte slå sig till ro, menar han.

– Vi måste hela tiden analysera och utvärdera vilka produkter vi behöver. Det är en aktiv och levande process. Om produkterna tillverkas i Sverige behöver vi inte ha lika stort lager som om de tillverkas i Kina, där leveranstiden är 6-8 veckor, säger Mats Persson.

Utifrån vilken utrustning som är aktuell, vem som levererar och hur leveransen sker sätter regionen en nivå för hur stort lagret ska vara. Mats Persson säger sig vara imponerad över hur den skånska regionen snabbt kunde ställa om och hantera pandemin.

– Vi har hjälpts åt och alla har krokat arm. Det visar på kraften som finns inom sjukvården och regionen. Det är fantastiskt vad alla har presterat, säger han.

Han säger även att med den goda beredskapen skulle regionen klara ett nytt utbrott av pandemin.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab