Foto: Timely Medical staff/Wikimedia Commons

”Hög risk med skyddsutrustning som inte håller måttet”

Personalen tar en hög risk genom att arbeta med skyddsutrustning som inte håller måttet. Det skriver skyddsombud inom vård- och omsorg nu under coronapandemin till Arbetsmiljöverket.

Situationen tas upp i Arbetarskydds ledare, som också belyser att det låter helt annorlunda i de fall arbetsgivaren svarar. ”Skyddsutrustning finns och arbetsgivaren har rätt skyddsutrustning och följer myndigheternas krav och rekommendationer” heter det då. När skyddsombudet beskriver situationen heter det: ”Vi FÅR inte använda munskydd!” ”Beordrade har hotats med uppsägning om de ej ställer upp. Det finns en stark oro hos personalen…”

Att det finns olika bilder av hur arbetsmiljön ser ut är inte något nytt, konstaterar Arbetarskydds ledare, men ”när ett livsfarligt virus lurar ställs allt på sin spets. På intensivvården vet man att patienten är sjuk och personalens skydd ser ut därefter. Men på ett äldreboende ska ju de boende vara äldre, inte infekterade av corona. Tyvärr vet vi att den bilden inte längre stämmer. Det är inte svårt att förstå personalens oro.”

”På Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm stoppade Kommunals skyddsombud den 7 april verksamheten. Arbetsmiljöverkets inspektör höll med och krävde både visir och munskydd – vid hot om vite på 100 000 kronor. Stockholms kommun överklagade genast till förvaltningsrätten som höll med kommunen. Arbetsmiljöverket hade inte tillräckligt tydligt sagt vad som menades med patientnära arbete. Men nu överklagar verket till nästa instans. Samtidigt har Kommunal anmält verket till JO – verket lyssnar för mycket på arbetsgivarna, Sveriges Kommuner och Regioner. Fel – säger verket och hänvisar bland annat till att de höll med skyddsombudet på Serafen.”

Ledaren konstaterar: ”Kanske skulle de som hanterar skyddsutrustningsfrågorna kika på Folkhälsomyndighetens företrädare. De har successivt byggt upp ett förtroende som gör att Sverige lyssnar. Att arbetsmiljön inom äldreomsorgen behöver en uppryckning är väl känt.”

Läs hela ledaren här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab