Illustration hämtad från Skydda Sveriges nyhetsbrev.

Hörseln kan inte återhämta sig på egen hand

Hörseln är en förmåga som vi tar för givet tills vi själva eller någon nära förlorar den. Hörseln kan inte återhämta sig på egen hand, utan försämras snarare gradvis med åldern. Eftersom vi bara har en hörsel, är det viktigt att ta hand om den.

Allt ljud överstigande 80 dB anses vara buller och vid en långvarig exponering för 80 dB kan det finnas en risk för mild till måttlig hörselskada. Vid 90 dB kan en bullerskada vara måttlig till allvarlig, och vid 100 dB kan även kortvarig exponering orsaka permanent hörselskada. Redan fem minuters daglig ”oavsiktlig” exponering i en bullrig miljö minskar effektiviteten hos hörselskyddet avsevärt.

Skadligt buller är en kombination av ljudnivå och den tid man vistas i det. T.ex. ger 15 minuter i 100 dB A-vägd ljudnivå samma dos som 8 timmar i 85 dB A-vägd ljudnivå. Det är viktigt att bilda sig en uppfattning om allt buller som finns på arbetsplatsen. Bilden nedan visar några exempel.

Varje arbetstagare har rätt att få hörselskydd om ljudnivån under arbetsdagen överstiger 80 decibel. Om den dagliga bullerexponeringen överstiger 85 decibel, måste hörselskydd användas och arbetsgivaren måste övervaka och kräva användning av dem. Rehabilitering av en person med hörselskada kostar tio gånger mer än att förebygga skadan, så spar inte på att förebygga bullerskador.

Betydelsen av hörselskador

En genomsnittlig människas hörbara område sträcker sig från 0 dB till 120 dB och minskar naturligt med åldern. Exponering för buller är den främsta orsaken till att hörbart område minskar. Hörselskador kan utsätta inte bara dig själv, utan även andra för olycksfall på arbetsplatsen. Farliga situationer kan uppstå om en person med nedsatt hörsel inte hör ljudet från tex arbetsmaskiner, instruktioner eller normalt tal. Hörselskador orsakar också besvär för närstående, arbetsgruppen och kommunikationen. En enda hörselskada är en för mycket. Så skydda dig själv och din arbetsgrupp.

Sätt att undvika hörselskador

Under åren har arbetsbuller orsakat många hörselskador och bidragit till förekomsten av arbetsplatsolyckor. Av denna anledning bör arbetsgivaren minimera förekomsten av både hörselskador och arbetsplatsolyckor så mycket som möjligt. Tysta arbetsmetoder, maskiner och fordon kan hjälpa till att förebygga buller, men ingenting fungerar så effektivt för att förebygga hörselskador som hörselskydd. De minskar inte bara mängden ljud som når öronen, utan isolerar även öronen från damm och skadliga partiklar som även det kan orsaka skador på hörseln.

(Texten hämtad från Skydda Sveriges nyhetsbrev)

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab