Hotar med vite om inte CE-märkt skyddsutrustning används

Arbetsmiljöverket hotar Göteborgs kommun med vite på 150.000 kronor om inte vårdpersonalen har tillgång till och enbart använder skyddsutrustning som är CE-märkt.

Hotet handlar om personal som arbetar med patienter som misstänks ha eller har smittats med covid-19.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det exempelvis i stadsdelen Angered fortfarande finns kvar skyddsutrustning som inte är godkänd. Skyddsombud har hittat långärmade förkläden utan CE-märkning.

Göteborgs kommun har nu beslutat att enbart använda CE-märkt utrustning – i första hand och att skyddsutrustning som inte är godkänd ska tas bort från samtliga arbetsplatser.

Arbetsmiljöverket gav kommunen fram till 1 september på sig att se till att inget annat än godkänd CE-märkt skyddsutrustning används. Om inte så är fallet hotas Göteborgs kommun med vite på 150.000 kr.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet