Oxelösunds hamn där olyckan inträffade. Bild hämtad från hamnens Facebook-sida.

Hovrätten prövar mål där arbetare dog av syrebrist

I mars 2018 inträffade en olycka på fartyget Declan Duff i Oxelösunds hamn. Kol lastades ur lastrummen då en 20-årig extraarbetare hittades avsvimmad på en trappavsats. Arbetaren dog av syrebristen och nu kan en chef få fängelse för olyckan. Räddningsarbetet försvårades av att det inte fanns andningsmasker på plats från början. Tingsrätten dömde chefen för arbetsmiljöbrott och nu prövar hovrätten målet där åklagaren yrkar på fängelse.

I utrymmen med kol uppstår syrebrist. Den 20-årige extraarbetaren skickades ned i lastrummet för att skyffla fram kol med lastmaskin längs sidorna som inte en kran kom åt. Arbetaren skulle ha taget en stege ned i lastutrymmet som satt öppet utmed väggen i det vädrade lastrummet, tog han istället fel och började klättra ned via en inkapslad stege i ett ovädrat utrymmet.

Varför han gick ned i fel stege och vem som bär ansvaret för det kommer nu att prövat i Svea Hovrätt, drygt fyra och ett halvt år efter olyckan. Som underlag har rätten över 1.500 sidors förundersökning att ta del av.

I tingsrätten dömdes chefen till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott, samtidigt som Oxelösunds hamn dömdes att betala två miljoner i företagsbot. I hovrätten yrkar åklagaren skärpta straff, fängelse för chefen och fem miljoner i företagsbot. Försvaret begär att hovrätten helt friar både chef och företag.

Enligt åklagaren saknades personlig skyddsutrustning, som evakueringsmasker. Åklagaren hävdar att rätt riskbedömning saknades och att arbetslaget hade för dålig information om jobbets förutsättningar. Säkerhetsrutiner som att mäta syrehalten följdes inte i praktiken.

Enligt försvaret har skyddsronder, riskbedömning och tydligare rutiner getts från arbetsgivaren.

Både försvar och åklagare är dock överens om att 20-åringen inte hade tillräcklig kunskap om arbetet och inte skulle ha varit på båten utan handledare.

I slutet av januari ska åklagare och advokater samlas för slutpläderingar och dom faller i februari.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab