– Jag har aldrig hört att något skyddsstopp verkställts på grund av kyla, säger Johan Torstensson Aas. Det brukar räcka med att påtala riskerna. Foto: Byggnads.

Ingen nedre gräns för arbete i kyla i lagar eller avtal

När temperaturen, som nu, sjunker ned mot många minusgrader i hela landet är det väl så att de flesta vill sitta inne och jobba. Men det kan nu inte alla göra och de som fortsatt får jobba utomhus har dessutom inga lagar eller avtal som säger var köldgränsen går. Om detta skriver tidningen Arbetarskydd. Det är inte helt lätt att arbeta i kyla utan att riskera skador eller olyckor, men det är något som vi får förhålla oss till på våra breddgrader. De som arbetar i kylrum måste dessutom anpassa klädseln till detta året runt.

Det är viktigt att behålla värmebalansen i kroppen och låta kroppens egen värmeproduktion täcka förlusten av värme som en följd av kyla. Om klädseln är rätt liksom aktiviteten kan den värmebalansen behållas även i mycket kallt klimat. Enligt arbetsmiljöreglerna finns ingen lägsta temperaturgräns för när arbetet måste avbrytas. Grunden för hur kallt det får vara ligger i riskbedömningen och det är arbetsgivarens ansvar att avgöra om arbetet kan ske säkert oavsett temperatur.

Det är känt att koncentrationsförmågan minskar i kyla och att risken för misstag och olyckor ökar. Dessutom ökar risken för belastningsskador om leder och muskler kyls ned. Anpassning av arbetstider och pauser nämns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) och för de som arbetar året runt i kyla krävs rätt kläder redan vid arbete under 16 plusgrader.

Mest utsatt för kyla är byggbranschen, som har extra utförliga avtal om arbete i kyla och hetta. ”Vid arbete utomhus skall arbetstagarna skyddas mot atmosfärisk påverkan som kan inverka menligt på deras hälsa och säkerhet” heter det i de allmänna föreskrifterna (AFS 1999:3) medan byggavtalets pragraf 5.3.1 säger: ”Om arbete inte kan utföras på grund av otjänligt väder bör arbetsgivaren avbryta arbetet. Arbetstagare som själv vill avbryta arbete på grund av otjänligt väder, eller annat hinder, ska anmäla detta till arbetsgivaren. Arbetsgivaren avgör om arbetet ska avbrytas eller inte och om annat arbete ska anvisas.”

Personlig skyddsutrustning

Enligt arbetsmiljölagens kapitel 2 paragraf 7 är alla arbetsgivare skyldiga att ge arbetstagarna personlig skyddsutrustning och dit räknas även kläder som skyddar mot kyla – men bara det yttre lagret som varm jacka och rejäla vinterskor. Arbetstagaren får själv stå för strumpor, underställ eller långkalsonger.

Vid sträng kyla har arbetstagaren rätt att ta pauser i uppvärmda utrymmen, men det finns ingen gräns för när arbetet bör avbrytas.

– Nej, det vore inte bra med en strikt gräns, arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombud, innan det blir kallt göra en övergripande riskbedömning av hälsoriskerna med arbete i sträng kyla och anpassa arbetet därefter. Man ska ta hänsyn till ett antal faktorer bland annat vindstyrka, klädsel, skyddsutrustning, om vibrerande verktyg ska användas, användning av lyftanordningar, halka eller om det är fysiskt krävande arbete, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Johan Torstensson Aas till Arbetarskydd.

– Förutsättningarna avgör vilka åtgärder som krävs för att göra arbetet skadefritt. Det gäller att vara förberedd och kunna anpassa kläder och arbetsuppgifter till temperaturen. Numera finns bra skor och kläder som tillför värme, liksom fodrade varselbyxor och extra varma skor. Sen kan man i riskbedömningen givetvis komma fram till att det inte ska utföras arbete under viss temperatur.

Arbetstagarna har rätt till skor, skalskydd och vinterjacka enligt byggavtalet, men det om krav från arbetsgivaren handlar om att kläderna och skorna ska ha viss skyddsklass så gäller föreskriften om personlig skyddsutrustning – och då är arbetsgivaren skyldig att dessa även ska användas för arbete i kyla.

Om vädret innebär allvarlig fara för liv eller hälsa kan skyddsombudet lägga skyddsstopp om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder.

– Jag har aldrig hört att något skyddsstopp verkställts på grund av kyla, säger Johan Torstensson Aas. Det brukar räcka med att påtala riskerna.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab