Foto News Oresund/Wikimedia Commmons

Ingen vet hur ofta elever skadar sig på sin praktik

Varken Arbetsmiljöverket eller Skolverket vet hur många tillbud eller olyckor som händer när elever gör sin praktik. Båda myndigheterna anser att det är den andre som har ansvar, visar en kartläggning av Arbetarskydd.

Ungdomar är de mest utsatta för arbetsolyckor visar statistiken. Cirka 25.000 unga har anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna under de senaste fem åren. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Hur stor del som inträffat under praktik är det däremot ingen som vet varken hos Arbetsmiljöverket eller Skolverket.

– Vi vet att det händer olyckor, men vi vet inte i vilken utsträckning. Vi utgår från att statistiken för elever som är på praktik är i linje med den övriga statistiken för unga, säger Kristian Hansson som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket. 

Juridiskt ligger arbetsmiljöansvaret både hos skolan och arbetsplatsen där eleven gör sin praktik.

– Skolan har ansvar för att inte skicka elever till miljöer där det finns risker. Men när eleven väl är på arbetsplatsen har arbetsgivaren ansvar för att se till att följa arbetsmiljöreglerna, säger han.  

– För skolans del är det rektorn som har arbetsmiljöansvaret för eleverna. Skolan ska besöka arbetsplatsen och göra en granskning att den är säker, och att arbetsplatsen har en arbetsmiljöplan. Det ligger ett stort ansvar på skolan, säger Per Kringberg, utbildningsråd på Skolverket.

Det är också skolorna som har ansvar att anmäla olyckor och tillbud. Dessa statistikförs inte under egen kod av Arbetsmiljöverket och några sådana planer finns inte heller.

Enligt Per Kringberg ligger inte uppgiften att ha koll på skador inom Skolverkets uppdrag.

– Rapporteringsplikten till Arbetsmiljöverket för arbetsolyckor gäller oavsett ålder, och jag tycker att det ligger på deras ansvar att ta fram målgruppen ur statistiken. Vi råder och ger stöd, men det finns ingen skyldighet att rapportera in arbetsolyckor till oss.  

– Det är viktigt att se om eleverna är överrepresenterade i statistiken. Det skulle också hjälpa oss att ge ett mer riktat stöd till skolorna, säger han. 

Unga och skolan är ett prioriterat område för Arbetsmiljöverket enligt Kristian Hansson. När verket gjorde en nationell tillsyn av skolan under åren 2013 till 2016 kom det fram att en av de vanligaste bristerna berörde elever på praktik. Det saknades ibland rutiner för att kontrollera att till exempel riskbedömningar gjordes, samt rutiner för att granska att det fanns information om riskfyllda arbetsuppgifter. 

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab