Arbetsmiljöverket genomför sedan april 2022 inspektioner på arbetsställen där personlig fallskyddsutrustning används.

Inspektioner med fokus på personlig fallskyddsutrustning

Arbetsmiljöverket genomför sedan april 2022 inspektioner på arbetsställen där personlig fallskyddsutrustning används. Inspektionerna syftar till att öka efterlevnaden av relevanta arbetsmiljöregler inom de riskområden och delar av arbetslivet som omfattas av tillsynen.

Inledningsvis besöker Arbetsmiljöverket arbetsgivare inom bygg- och anläggning och fastighetsservice. Det omfattar bland annat byggföretag, plåtslagerier, ventilationsfirmor, ställningsbyggare, målare och skorstensfejare.

Inspektionerna kommer att pågå fram till och med oktober 2023. Vi kommer att genomföra cirka 2400 inspektioner med fokus på:

  • att gemensamma skyddsåtgärder ska prioriteras framför personlig fallskyddsutrustning
  • att den personliga fallskyddsutrustningen ska vara lämplig utifrån de risker som finns och att utrustningen är anpassad till såväl förhållanden på arbetsplatsen som till användaren
  • att arbetstagare har kunskap om förekommande risker och kunskap om hur utrustningen ska användas
  • att utrustningen ska, även den som hyrs in, vara CE-märkt, kontrollerad och det ska medfölja en svensk bruksanvisning.

Risker med personlig fallskyddsutrustning
Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer, eller blir allvarligt skadade i arbetslivet. Fallrisker till lägre nivå ska därför alltid förebyggas. Personlig fallskyddsutrustning är dock förenat med risker, och därför ska personlig fallskyddsutrustning alltid vara ett sista alternativ för att skydda mot fallrisker. Gemensamma skyddsåtgärder mot fall ska därför prioriteras framför personlig fallskyddsutrustning.

Riskerna med personlig fallskyddsutrustning är flera, exempelvis att:

  • linor kapas vid ett fall eller av roterande maskiner
  • textilier försvagas av UV-ljus eller över tid
  • utrustningen inte hinner bromsa fallet
  • personen slår i ett hinder på vägen.

Regeringens arbetsmiljöstrategi för åren 2021-2025
I sin arbetsmiljöstrategi skriver regeringen att ”Ett tryggt arbetsliv” innebär att ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet. Det handlar om en nollvision mot arbetsplatsolyckor som leder till död men också mot arbetsrelaterad dödlighet. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab