Svensk Byggtidning skriver under rubriken ”Jobba tryggt och säkert på bygget” en artikel om säkerhetsarbete.

Jobba tryggt och säkert på bygget

Det är viktigt att alla som arbetar på ett bygge följer de säkerhetsföreskrifter som finns. För att undvika skador och olyckor måste man jobba tryggt och säkert. Alla bör ha tillgång till skyddsutrustning, inklusive hjälmar, handskar, stövlar och andningsskydd. Så skriver Svensk Byggtidning under rubriken ”Jobba tryggt och säkert på bygget”.

Det finns mycket att tänka igenom och tänka på för att skapa denna trygghet för de som jobbar på byggarbetsplatser. Tidningen nämner exempelvis att kontroller av maskiner och verktyg bör ske regelbundet och extra försiktighet gäller när arbetet gäller farliga material eller i höga luftrum.

Att gå en säkerhetsutbildning är viktigt, vilket ger kunskaper hur man skyddar sig själv och andra. Det handlar även om att ha kunskap om lagar och regler för att ”undvika böter eller andra sanktioner” skriver tidningen. Framför allt ger utbildningen kunskap om hur man använder rätt verktyg och skyddar sig.

Det är upp till arbetsgivaren att se till att alla anställda har rätt utrustning och skyddsutrustning för att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt. ”Alla bör ha en god uppfattning om vilka risker som finns i arbetsmiljön, samt veta hur man undviker dem. Arbetsgivaren bör också se till att all personal har regelbundna medicinska undersökningar för att identifiera eventuella hälsoproblem som kan orsakas av arbetet”, skriver tidningen.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab