Arkivbild.

Kommuner återinför munskydd inom omsorgen

Flera svenska kommuner återinför nu munskydd inom omsorgen. Ett exempel är Vaxholms stad som från och med onsdagen den 8 november åter inför munskydd, tillsammans med vanlig skyddsutrustning, vid patientnära arbete inom hemtjänst och då särskilt på åldreboende, på LSS-boende och i dagverksamheten. Anledningen är att det i Region Stockholm bekräftats att antalet fall, liksom antalet inneliggande på sjukhus med covid-19, ökat under de senaste veckorna.

”Det tyder på att vi nu ser början på vinterns luftvägsvirussäsong och därmed återinförs rekommendationen om ”source control” (användning av munskydd) vid patientnära arbete (inom 2 meter), skriver Vaxholms stad i en nyhetsartikel.

Det heter vidare:

”Rekommendationen gäller för medarbetare och studenter inom vård och omsorg där patienter som löper hög risk för allvarlig sjukdom vid tex influensa och covid-19 vårdas.

Vaxholms stad följer rekommendationen som kommer från Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien Stockholm och Region Stockholm och och kommer att börja använda munskydd (förutom vanlig skyddsutrustning) vid omsorgsarbete i hemtjänst, SÄBO (särskilt boende för äldre), LSS-boende (boende inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och dagverksamhet.

Vaccin mot svår sjukdom

Vaccinationskampanjen för covid-19 och influensa är i full gång. Vaccination är ett bra skydd mot svår sjukdom och död.

Rekommendationen om att använda munskydd gäller inte för allmänheten men tänk på att stanna hemma om du är sjuk för att minska risken att smitta andra.”

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Stockholms stad

Region Uppsala

Vaxholms stad

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab