En granskning av TV-programmet UG och SVT Nyheter visar att många kommuner och regioner köpt bristfälliga andningsskydd.

Kommuner och regioner har köpt farliga andningsskydd

En granskning av TV-programmet Uppdrag Granskning och SVT Nyheter visar att flera kommuner och regioner har köpt andningsskydd som är farliga och har vilseledande eller bristfällig säkerhetsdokumentation. Masker som har som uppgift att skydda liv har istället visat sig riskera liv enligt den riksomspännande granskningen.

De aktuella andningsskydden ska skydda från smitta för den som bär det, till skillnad från munskydd som skyddar andra än den som bär skyddet. Mängder av andningsskydd uppges ha sålts till vård och omsorg runt om i landet under coronapandemin och flera fall avslöjar fejkad CE-märkning, bluffcertifikat eller intyg från instanser som saknar befogenhet att godkänna masker.

– Det utbröt en pandemi. Det fanns inte lager, inte skyddsutrustning. Och vi var tvungna att laga efter läge och få tag i den skyddsutrustning som var möjlig, säger exempelvis Sigtuna kommuns förvaltningschef Kristina Holmberg i programmet.

Kommunerna blev i händerna på leverantörer av skyddsutrustning som en följd av prioriteringen av sjukhusvård enligt henne. Andningsskydd användes i många kommuner, inom vården, på äldreboende eller i hemtjänsten utan att ha testats.

”Det är ett problem när vi inte vet vad andningsskydden klarar, eftersom det inte finns någon relevant dokumentation om dem”, skriver danskan Dorte Kardel, konsult och expert på certifiering i ett mejl.

Enligt SVT håller inte hälften av ett 70-tal testade andningsskydd måttet, skydd av så kallade FFP2-masker. Dessa ska högst släppa igenom sex procent av smådroppar som kan bära på viruset, men tester visar att flera släpper igenom upp till tio gånger mer.

Leverantören av andningsskydd till Akademiska sjukhuset i Uppsala lovade att CE-märkningen och kvaliteten höll mått, men så var inte fallet. Maskerna släppte igenom tio gånger mer än det tillåtna och reklamerades. Samma exempel kan hämtas från Sundsvalls sjukhus.

Produkter har inte varit CE-märkta enligt regelverket. Skånska Höör köpte produkter där certifikat var förfalskade.

222 kommuner svarade på SVT:s undersökning angående inköp av masker från 1 februari till och med maj. I stort sett alla masker är tillverkade i Kina och direktupphandlade i det akuta läget, då de vanliga leverantörerna inte kunde möta efterfrågan.

NSA har tidigare i bland annat ett debattinlägg i SvD varnat för konsekvenserna av brister i skyddsutrustning.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab