Kontroll visade att brister i fallskyddsutrustning är vanligt

En kontroll på svenska arbetsplatser utförd av åtta myndigheter under sista veckan i september visade bland annat att fallskyddsutrustning saknades eller var bristfällig och ställningar som inte uppfyllde säkerhetsföreskrifter.

Närmare 75 byggarbetsplatser kontrollerades och drygt 100 företag. Vanliga brister var fallskyddsutrustning som saknas eller är bristfällig, ställningar som inte uppfyller säkerhetsföreskrifter, ställningsplan och utbildningsbevis som saknas, felaktiga personalliggare och utländska byggarbetare som inte är anmälda i utstationeringsregistret eller arbetar illegalt. Många av företagen har underentreprenörer i flera olika led som bidrar till att ansvaret på byggarbetsplatsen ibland faller mellan stolarna.

Som en följd av kontrollen kommer nu drygt fyra av tio företag att få krav på sig att åtgärda arbetsmiljöbristerna.

– Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Läs mer