Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, kallar satsningen mot arbetslivskriminalitet för valfläsk. 

Kritik mot satsningen på arbetslivskriminalitet: ”Valfläsk”

I februari presenterades satsningen på regionala center mot arbetslivskriminalitet. Ministern Johan Danielsson menade att man med hjälp av centren skulle ”trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp svensk arbetsmarknad.” Men Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, kallar satsningen för valfläsk. Anledningen är att brottsutredare och experter som flyttar ihop för att stoppa penningtvätt, kriminella upplägg och människoexploatering är förbjudna att dela informationen mellan sig.

Det skriver Dagens Nyheter. Det skriver tidningen i en artikel om de nio olika myndigheter – bland annat Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket – som tillsammans delar polisens lokaler för att motverka kriminella krafter på arbetsmarknaden. De två första centren startas i Umeå och Göteborg den 1 juli.

Enligt Pia Bergman är det lönlöst att starta regionala center redan nu eftersom man inte får dela information. Det beror på sekretessregler. Hon ger ett exempel i artikeln där skatteverket får ett tips om ett företag som misstänks utnyttja personal, löner betalas svart och arbetare bor i nedgångna sovsalar.

– Det kan vara svart arbetskraft som är intressant för oss på Skatteverket, illegal personal som kan vara intressant för både Polisen och Migrationsverket och arbetsmiljöfrågor som är viktiga för Arbetsmiljöverket. Men vi kan inte dela den informationen. Och de saker som vi ser på fältet får vi bara i vissa undantag lämna vidare till andra myndigheter, säger hon.

– Bara för att vi går in i Polisens lokaler kommer inte lagstiftningen att ändras. Vi kan inte dela mer information ändå. Istället får vi ett problem, att vi överhör saker som vi inte ska känna till, säger hon.

En statlig utredning kommer i sommar att presentera ändringar som kan öppna för mindre sekretess mellan myndigheter.

– Men även om utredningen skulle vara för sekretesslättnader, så tar det minst ett år innan vi väl har lagen på plats. Ändå vill man ha center nu. Jag tolkar det som att man vill tala om att man är aktiv och gör saker och ting, att man därför skapar de här centren innan en förändring har skett.

– Det är val i september. För mig är det här är valfläsk. Man gör det här för tidigt och det beror på valet, det är jag helt säker på, säger Pia Bergman.

Hon får medhåll av Arne Alfredsson, chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

– Det finns ju ett starkt önskemål om att kunna utbyta mer information. Skatteverket har till exempel en stor mängd uppgifter om enskilda personer och företag som skulle vara intressanta för oss att ta del av, säger han.

Däremot anser Arne Alfredsson att det finns förutsättningar för att starta de regionala centren.

– Det är dags att köra igång nu. Regeringen har varit tydlig i sitt uppdrag att vi ska utgå ifrån de sekretessregler som för närvarande gäller.

– Det är klart att sekretesshindren är ett problem för myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet och vi har utredningar som syftar till att ta bort de här omotiverade sekretesshindren. Parallellt med att man ska inrätta de här centren, har man också fått ett uppdrag att utveckla ett metodstöd för att dela så mycket information som möjligt inom ramen för nuvarande lagstiftning, menar bostadsministern och biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson.

– Vi startar de här centren för att tusentals människor utnyttjas och far illa på svensk arbetsmarknad. Två center öppnar före sommaren och de andra fem ska öppna nästa år. Om man identifierar barnsjukdomar vid de första centren behöver man inte upprepa dem på de andra.

Fakta

● De regionala centren mot arbetslivskriminalitet kommer att finnas i Umeå, Göteborg, Örebro, Uppsala, Norrköping, Stockholm, Malmö.

● Frågor man ska utreda är bland annat fusk med skatter och sociala avgifter, dålig arbetsmiljö, bidragsfusk, penningtvätt och bedrägerier.

● Arbetsmiljöverket samordnar arbetet. Övriga myndigheter som deltar är Skatteverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket.

Källa: Regeringen

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab