Antalet omkomna i arbetsplatsolyckor sjönk under Coronaåret 2020 visar preliminär statistik från Arbetsmiljöverket.

Lägst antal omkomna i arbetsplatsolyckor på tio år

Preliminär statistik från Arbetsmiljöverket visar att 29 personer omkom under 2020 på arbetsplatser, vilket är det lägsta antalet på över tio år.

Av de 29 omkomna var 24 arbetstagare eller egna företagare. Övriga fem räknas till gruppen ”övriga”, som omfattar anställda i utländska företag, värnpliktiga och vissa elever.

Statistiken visar att de mest olycksdrabbade månaderna var juni, juli och augusti då fyra personer omkom varje månad. 

Som tidigare förekommer de flesta dödsolyckorna inom bygg, anläggning, gods och transportkategorierna.

29 personer under 2020 ska jämföras med totalt 46 under 2019, 58 personer under 2018 och 55 personer under 2017.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab