Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén kräver munskydd/visir för elever och personal i skolan. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

​Lärarna Riksförbund ställer krav för återöppnade skolor

Grundskolorna öppnar om endast några dagar och undervisningen förutsätts ske som vanligt redan från terminsstart. Detta trots en omfattande och pågående smittspridning i landet.

– Nu måste våra medlemmars liv och hälsa skyddas. Det handlar också om att skolan inte får bidra till att ytterligare anstränga förhållandena i vården. Den får under inga villkor tvingas in i en än mer hopplös situation där obehagliga prioriteringar till slut är det enda som återstår, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Med anledning av riskerna för smittspridning ställer Lärarnas Riksförbund följande krav om skolorna överhuvudtaget ska tillåtas vara öppna:

Inte fler än åtta vuxna får mötas i skolan
– Statsministern har uttryckt att förbudet mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer måste bli en norm för samhällslivet i stort. Det betyder att detta förbud nu också måste gälla vuxna personer i skola och komvux. Skolan måste anpassas på ett sätt som gör det möjligt. Om det inte går måste skolan hållas stängd, säger Åsa Fahlén.

Gör riskbedömningar
– Riskbedömningar måste nu göras överallt i samarbete med skyddsombuden så de slipper tillgripa den drastiska åtgärden skyddsstopp. Är lokalerna trånga och omöjliga att Coronaanpassa måste skolan hållas stängd, säger Åsa Fahlén.

Erbjud munskydd
– WHO menar att munskydd bör bäras på arbetsplatser som saknar lämplig ventilation till exempel skolor. Nu rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken. Personal och elever som känner akut oro över situationen i skolan eller under resan till och från arbetsplatsen måste nu erbjudas munskydd/visir av arbetsgivaren. Om det inte går, håll skolan stängd säger Åsa Fahlén.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab