Lars Ronner blir ny Global Business Manager på Sundström Safety. Foto Sundström Safety.

Lars Ronner ny Global Business Manager

Från mars 2021 får Lars Ronner en ny roll inom Sundström Safety som Global Business Manager. Tjänsten innebär ett ansvarsområde som rymmer hela sälj- och marknadsavdelningen över hela världen.

– Spännande att bygga en internationell sälj- och marknads organisation som företaget kan växa med enligt fastställd strategiplan till 2027.

Lars Ronner har en bred och mångfacetterad bakgrund. Han jobbade under flera år som officer i flygteknisk tjänst inom det svenska flygvapnet. Han bytte karriär och började arbeta på Sundström Safety 1996 som Technical Support Manager, vilket innebar utveckling, produktion och marknadsföring av innovativa och högkvalitativa andningsskydd. 1999 och fem år framåt jobbade han som kvalitetschef innan han 2004 flyttade över till sälj- och marknadsavdelningen som Technical Sales Manager.

– Fick äran att driva vårt amerikanska bolag Sundstrom Safety Inc. som Vice President/Sales & Marketing Director mellan 2009 – 2015. Beslut togs 2014 att det blev dags att flytta hem till Sverige och jag fick då rollen som Sales Manager Central Europe från 2015 -2021.

Och nu från och med denna månad är det alltså i sin nya roll som Global Business Manager som karriären går vidare i.

– Jag har varit aktivt involverad i alla aspekter av andningsskydd från FoU-processer, certifieringsprocesser, kvalitetsprocesser, produktionsprocesser och marknadsförings- och försäljningsprocesser till slutanvändarapplikationer och utbildning. Mina olika roller har gett mig en värdefull insikt i ett brett spektrum av industrier, applikationer och militära behov för andningsskydd.

Han har arbetat aktivt inom andningsskyddsstandardisering sedan 1996 i olika arbetsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper inom både CEN/TC79 och ISO/SC15. 2000 blev han utsedd till ordförande i den Svenska standardiseringskommittén TK400 och utsågs till ordförande för CEN/TC79/WG4 i början av 2014.

2015 tog Lars Ronner plats i styrelsen för Nordic Safety Association (NSA) och European Safety Federation (ESF).

– Att vara medlem i dessa organisationer samt sitta med i deras styrelser är berikande då fokus är på personligt skydd, att “skydda medmänniskor i deras arbete”. NSA arbetar för nollvision av arbetsskador, samt arbetar med aktiv rådgivning kring PPE för alla som har behov.

– Jag har varit medlem i International Society For Respiratory Protection “ISRP” sedan jag började arbeta för Sundström Safety och invald som vice President 2014 – 2016, President 2016-2018 och past President 2018 -2020.

Tack vare sina olika roller har han knutit kontakter över hela världen med slutanvändare, myndigheter, tillverkare, testinstitut, anmälda organ och standardgrupper.

– Mina olika roller under årens lopp har varit kopplat till mycket resande runt om i hela världen. Jag tror att framtiden ser annorlunda ut då mycket av resandet kommer ersättas av digitala möten.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab