Marcus Björn (längst upp) och Simon Björn från Svensk Höjdsäkerhet. Foto Svensk Höjdsäkerhet.

Marcus Björn: Utmaning få personer arbeta säkert i praktiken

Marcus Björn, VD för Svensk Höjdsäkerhet, har valts in som ny medlem i NSA:s styrelse. Den största utmaningen som Marcus ställs inför i sitt arbete är att få bukt med den nonchalans som finns för riskerna.

– Den största utmaningen är att få personer att faktiskt arbeta säkert i praktiken. Till skillnad mot förr så är ganska många idag medvetna om flera av de risker som deras arbetsmiljö ställer dom inför. Tyvärr är det dock många som nonchalerar dessa risker pga olika anledningar.

 

Vi ställde några frågor till Marcus med anledning av att han nu ingår i NSA:s styrelse.

Vad är din bakgrund och hur länge har du arbetat i branschen?
Jag gick cirkusgymnasiet i Gävle och har sedan den tiden medverkat i en hel del shower både i Sverige och utomlands. Jag arbetade också som lärare på samma cirkusgymnasium och hamnade vid den tiden i kontakt med C2 i Uppsala. Kort efter detta började jag som instruktör och blev sedan training manager där och fick nöjet att till stor del bygga upp det träningscenter som finns där idag. Efter min första kontakt med branschen 2007 har jag bott och arbetat på olika ställen i landet innan jag 2016 flyttade hem till Småland igen och startade upp en egen verksamhet. Det har nu resulterat i att jag tillsammans med ett par andra driver Svensk Höjdsäkerhet AB med kontor i Växjö & Stockholm.

Vilka är de största utmaningarna som du ställs inför i ditt arbete?
Att få personer att faktiskt arbeta säkert i praktiken. Till skillnad mot förr så är ganska många idag medvetna om flera av de risker som deras arbetsmiljö ställer dom inför. Tyvärr är det dock många som nonchalerar dessa risker pga olika anledningar. Både på chefsnivå och de som utför arbeten.

Vilken styrka ser du med ditt arbete och ert medlemskap i NSA?
Styrkan tror jag ligger i möjligheten att använda min och andras erfarenheter till att påverka i en mycket större utsträckning än tidigare. Min erfarenhet av att ha jobbat både med små och stora kunder och utbildat såpass många olika yrkesgrupper tror jag skapar en möjlighet för mig att kunna se saker från flera olika perspektiv vilket är viktigt i det arbete jag hoppas kunna hjälpa NSA med. Det jag hoppas kunna hjälpa NSA med att uppnå är att bli en betydelsefull organisation för utbildningar inom säkerhet.

Kan du beskriva ditt uppdrag av föreningen med framtagande av grundkrav för utbildning slutna utrymmen?
Det finns idag inga tydliga riktlinjer för hur utbildning i slutna utrymmen ska se ut. Det finns många bra utbildningar men för att slippa den inflation som på senare år skett inom exempelvis fallskyddsutbildningar så hoppas jag att vi ska kunna sätta grundkrav som fler aktiva och kommande aktörer inom slutna utrymmen väljer att förhålla sig till. Detta för att de utbildningarna helt enkelt ska hålla en bra nivå som täcker kundens faktiska behov.

Hur ser du generellt på kunskapen och medvetenheten om säkerhetsutrustning i de branscher era produkter är en del av?
Det är en väldigt svår fråga eftersom olika branscher och företag har kommit olika långt i utvecklingen och medvetenheten. Generellt skulle jag nog säga att den är lite för låg eftersom det fortfarande sker för många olyckor och tillbud. Problemet hos många är att man tror sig ha tillräcklig kunskap när det egentligen inte är fallet. Detta kan och har i flera fall skapat en ännu farligare arbetsmiljö än innan kunskapen fanns alls. Exempelvis om man gått en undermålig utbildning där kunskapen inte är applicerbar för din arbetsmiljö.

Är det något specifikt som du tror skulle uppgradera användningen av era produkter, typ lagstiftning eller annan uppmärksamhet?
Lagstiftning som gjorts de senaste åren har gjort skillnad. Bland annat införandet av sanktionsavgifter. Ett annat exempel på bra initiativ som redan gjorts är arbetet mot osund konkurrens. I tillägg tror jag också att positivt uppmärksammande av företag i framkant kan vara rätt väg.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab