Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Med fokus på säkerhet i arbetsmiljön

Säkerhet i arbetsmiljö är ett prioriterat område för Assemblin som årligen genomför nationella säkerhetskampanjer i hela verksamheten. Årets säkerhetskampanj i Sverige genomfördes i anslutning till branschinitiativet ”Håll Nollans säkerhetspush” den 20 september.

Många av Assemblins medarbetare arbetar i farliga arbetsmiljöer, och vissa arbetsmoment är särskilt riskfyllda. Det kan exempelvis handla om arbete på höga höjder, heta arbeten, vassa redskap, risk för strömgenomföring, mottagning av tungt gods eller stress. Säkerhet i arbetsmiljö är därför en högt prioriterad fråga för Assemblin.

– Vi har en uttalad nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor med den självklara målsättningen att ingen ska komma till skada i sitt arbete. Vi bedriver därför ett aktivt och strukturerat arbete med att förebygga och minska antalet olyckor. Vi jobbar under devisen ”vi jobbar säkert – eller inte alls”, vilket är en princip som jag personligen sympatiserar med. Alla våra medarbetare ska komma hem i gott skick efter avslutad arbetsdag, säger Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Etablerad säkerhetsorganisation
I Assemblin finns sedan länge en etablerad säkerhetsorganisation med centralt placerade KMA-ansvariga och lokala skyddsombud. Andra åtgärder för att stärka en sund säkerhetskultur är omfattande utbildningsprogram och kompetenskartläggningar samt löpande uppföljning och analys av riskobservationer, incidenter och olyckor. Samtliga medarbetare har en egen telefon eller platta där de enkelt kan rapportera observationer och avvikelser digitalt. Assemblin har också en egen standard för personlig skyddsutrustning. Varje år genomförs även särskilda säkerhetskampanjer, som syftar till att uppmärksamma olika säkerhetsaspekter.

Kampanjer koordineras
– Våra säkerhetskampanjer koordineras nationellt. I Assemblin Finland genomfördes en säkerhetskampanj i maj, och i Assemblin Norge tidigare i september. Här i Sverige har vi valt att synkronisera vår säkerhetskampanj med branschinitiativet ”Håll Nollans säkerhetspush”, som genomfördes den 20 september. I anslutning till den genomfördes därför olika säkerhetssatsningar i hela vår svenska verksamhet, till exempel riskbedömningar, skyddsrond i våra bilar och på projekt, kontroll av personlig skyddsutrustning och/eller utrymmesövningar på kontor, säger Mats Johansson.

Läs mer

Handelsorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 8 508 938 00

Powered by Branschkansliet