Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Möjlighet donera utrustning för 45 miljoner till drabbade

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter att bistå med stöd i form av donationer av medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel eller annan utrustning som kan behövas vid utförande av sjukvård till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands, såsom Ukraina.

Det civila och militära stödet till krigsdrabbade Ukraina är prioriterat för regeringen. Ukraina har inkommit med en officiell förfrågan via EU:s civilskyddsmekanism med anledning av sprängningen av Kachovka-dammen som orsakat omfattande skador för civilbefolkningen. Det leder till ett utökat behov av hjälp. 

– Regeringen vill att Sverige ska kunna bistå med utrustning för människor i omedelbar nöd. När vi får förfrågningar från EU:s civilskyddsmekanism eller via Nato Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) är det viktigt att Sverige ska ha möjlighet att svara upp. Vi ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att utifrån våra statliga och regionala lager se över möjligheten att donera sjukvårdsutrustning eller annan utrustning som kan behövas samtidigt som vi fortsätter att stärka vår egen beredskap, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Det här kommer möjliggöra för Sverige att skicka välbehövlig sjukvårdsutrustning till Ukraina. Behoven är enorma. Men varje stöd kan och ska göra skillnad. Detta är ännu viktigare efter sprängningen av Kachovka-dammen som drabbat tiotusentals människor. Vi kommer att stötta det ukrainska folket så länge som det behövs, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Både Socialstyrelsen och regionerna förfogar över utrusning och annan materiel som kan användas för särskilda ändamål, till exempel vid kris. Socialstyrelsen ska bedöma möjligheten att bistå med stöd som efterfrågas av EU:s civilskyddsmekanism eller Nato Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC). Bedömningen ska göras utifrån lagerkapacitet och det nationella behovet av beredskapslager, både av statliga och regionala lager.  Om regionerna har möjlighet att donera sådan utrustning och materiel ska Socialstyrelsen bistå med samordning och logistik mellan regionerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om material som efterfrågas via EU:s civilskyddsmekanism eller via EADRCC inte kan avvaras ska Socialstyrelsen bedöma möjligheten att köpa in medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel eller annan utrustning som kan behövas vid utförande av vård i syfte att donera i enlighet med förfrågningarna.

Socialstyrelsen får under 2023, efter att det nationella behovet har säkerställts, donera medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel eller annan utrustning till ett belopp av högst 45 miljoner kronor som kan behövas vid utförande av sjukvård.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab