Att förväxla munskydd och andningsskydd kan innebära allvarliga skador. Därför är det viktigt att veta skillnaden.

Munskydd och andningsskydd – vad är skillnaden?

Att förväxla munskydd och andningsskydd kan innebära allvarliga skador. Därför är det viktigt att veta skillnaden.

Andningsskydd klassas som personlig skyddsutrustning (PPE) och skyddar bäraren mot skadliga ämnen och partiklar i inandningsluften, allt från gaser och partiklar som uppstår vid exempelvis svetsning till olika typer av luftburna virus.

Andningsskydd delas in i två huvudkategorier: andningsapparater och filterskydd. Andningsapparater tillför luft eller syrgas som ska vara fri från föroreningar. Ett vanligt exempel på andningsapparat är de tuber som rökdykare inom brandkåren bär på ryggen. Filterskydd är andningsskydd med ett filter som avskiljer partiklar och/eller gaser från inandningsluften. De vanligaste filterskydden är FFP1-, FFP2- och FFP3-masker; så kallade filtermasker.

En FFP-mask kan även ha en utandningsventil som minskar andningsmotståndet. Dessa släpper dock ut utandningsluften ofiltrerad. Ska du skydda omgivningen från din utandningsluft ska du därför ha minst FFP2-mask utan utandningsventil. Filtermasker ska täcka din näsa och mun och har därför ofta en klämma vid näsan som behöver klämmas åt för att skyddet ska sitta ordentligt. Alla masker passar dock inte alla. Märker du att luft slinker in eller ut vid sidan ska du byta modell eller mask.

Munskydd klassas inte som PPE och förhindrar endast partiklar som finns i bärarens utandningsluft från att sprida sig till omgivningen. Det skyddar alltså inte bäraren, utan de som hanteras av bäraren, exempelvis en patient eller ett känsligt material. Munskyddet är endast avsett för engångsbruk och delas in i tre klasser: Typ I, Typ II och Typ IIR.

Typ I är inte avsett för hälso- och sjukvård. Det har en bakteriell filtreringsgrad på ≥95%. Typ II och Typ IIR kallas ofta kirurgiska munskydd. De är avsedda för kirurgiska och medicinska miljöer och har en bakteriell filtreringsgrad på min ≥ 98%. Typ IIR skyddar även mot stänk.

Vilken typ av andningsskydd som du bör använda beror på vilken arbetsmiljö du verkar i och vilka arbetsuppgifter du har. Procurator erbjuder flera typer av andningsskydd och hjälper dig hitta rätt.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab