Sedan Folkhälsomyndigheten skärpt sina rekommendationer måste nu personal inom äldreomsorgen bära munskydd under visir.

Munskydd under visir inom äldreomsorgen

Nu måste personal inom äldreomsorgen bära munskydd under visir sedan Folkhälsomyndigheten skärpt sina rekommendationer under sommaren. Det rapporterar SVT.

Enligt SVT välkomnar Arbetsmiljöverket beskedet och menar att rekommendationerna är i linje med beslut som myndigheten fattat efter det uppmärksammade fallet på Serafen.

Fortfarande  behövs lokala riskbedömningar inom äldreomsorgen, men det finns heller inget utrymme för arbetsmoment utan munskydd.

– Nej, vi gör bedömningen att det krävs visir och vätskeavvisande munskydd vid allt arbete nära patienter med misstänkt eller smittad covid, säger Peter Burman, tf chef för inspektionsverksamheten.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab