Polisen har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Jämnställdhetsmyndigheten och Kronofogden genomfört myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller i Idre och Sälen.

Myndighetsgemensam insats i fjällen – allvarliga brister upptäckta

Polisen har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Jämnställdhetsmyndigheten och Kronofogden genomfört myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller i Idre och Sälen. Samverkan är en del av regeringsuppdraget mot Arbetslivskriminalitet (A-krim).

Vid kontrollerna som gjordes på byggarbetsplatser kunde allvarliga brister identifieras av flera myndigheter.

Bland annat hittades ett stort antal byggarbetare som nu misstänks sakna tillstånd att arbeta i Sverige. Polisen utreder därför flera fall av brott mot utlänningslagen.

Arbetsmiljöverket påträffade allvarliga brister i fallskyddet samt allvarliga brister gällande byggställningarnas stabilitet. Bristerna medförde omedelbara förbud. Utöver det så utfördes även kontroll av utstationerade arbetstagare.

Skatteverket genomförde kontroll av dokumentationsskyldigheten i form av personalliggarkontroller. Skatteverket anträffade drygt 10 företag under kontrolldagarna och bland de brister som uppmärksammats kan nämnas att delar av personal inte var registrerad i personalliggaren samt att man hittade brister vad gäller anmälan av byggarbetsplats till Skatteverket.

Om dessa besök leder till fördjupade utredningar är för tidigt att uttala sig om.

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab