I ett 30-tal fall var bristerna så allvarliga att Arbetsmiljöverket beslutade om ett omedelbart förbud mot att utföra arbete. 

Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet

Farlig arbetsmiljö, svart arbetskraft och misstänkt bidragsbrott. Det är några av resultaten från en ny nationell insats mot brott i arbetslivet. Åtta myndigheter har under två veckor genomfört oanmälda kontroller på över 150 företag i bland annat byggbranschen.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter arbetar gemensamt mot olika former av arbetslivskriminalitet på uppdrag av regeringen. De senaste åren har kampen mot oseriösa arbetsgivare trappats upp, med fler kontroller och oanmälda inspektioner i branscher där arbetsolyckor och regelbrott är vanliga. Under de senaste två veckorna har myndigheterna genomfört oanmälda kontroller på drygt 150 företag runtom i landet, varav omkring 100 inom byggbranschen. Även företag i branscherna städ, bilvård, restaurang och skönhetsvård har granskats.

Det fanns brister i arbetsmiljön hos ungefär hälften av de inspekterade företagen. Totalt upptäcktes över 230 olika arbetsmiljörisker. I ett 30-tal fall var bristerna så allvarliga att Arbetsmiljöverket beslutade om ett omedelbart förbud mot att utföra arbete. Det saknas fallskydd på byggen, används farliga maskiner och arbetstagare riskerar att andas in ohälsosamt damm. Arbetsmiljöverket har också hittat ett 20-tal fall av misstänkta brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige. 

– Det är helt oacceptabelt att vi har människor som riskerar liv och hälsa på sina arbeten. Resultaten visar att vi behöver fortsätta att göra nationella insatser, där flera myndigheter jobbar tillsammans för att driva bort de oseriösa företagen, säger Arne Alfredsson, tf. chef på avdelningen för myndighetsgemensam kontroll vid Arbetsmiljöverket.

Några resultat:

  • Drygt 150 företag kontrollerades i insatsen. Av dessa hade drygt 70 företag brister i arbetsmiljön.

  • Cirka 230 arbetsmiljöbrister upptäcktes.
  • Cirka 30 förbud om att stoppa arbetet eller ett arbetsmoment på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister utfärdades.
  • Drygt 50 sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
  • Ett 20-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft i Sverige utreds.
  • Cirka 100 kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare övervägs.
  • Cirka 30 personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna

Läs mer

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab