Foto: iStock/Christian Svensson.

Nollvisionsarena lanseras under Skyddsombudsdagarna

Under 2023 förlorade 63 människor sina liv i arbetsplatsrelaterade olyckor i Sverige. Det är det högsta antalet dödsfall på tolv år. Under pågående Skyddsombudsdagarna, en av Nordens viktigaste mötesplatser för personligt skydd och industriell säkerhet, lanseras Nollvisionsarenan. Målet är att vara en mötesplats för att följa upp och diskutera åtgärder för att komma till bukt med den samhällsutmaning som de arbetsplatsrelaterade dödsolyckorna är. Det skriver representanter för Skyddsombudsdagarna på Dagens Arbetes debattsida 14/3.

Regeringen har en nollvision – samtidigt ökade dödsolyckorna kraftigt förra året. Samhällets förmåga att agera mot utvecklingen har misslyckats. Under Skyddsombudsdagarna tar vi initiativ till Nollvisionsarenan med målet att ingen ska behöva dö på jobbet.

Under 2023 nådde Sverige en tragisk milstolpe. 63 människor förlorade sina liv i arbetsplatsrelaterade olyckor. Det är det högsta antalet dödsfall på tolv år och långt över det genomsnittliga antalet under det senaste decenniet. Det är siffror som speglar en tragisk statistik men framför allt personliga tragedier; från en 77-årig man till en 14-årig pojke. Bakom varje siffra finns en berättelse, en människa, en splittrad familj och en förlorad gemenskap.

Redan 2016 presenterade dåvarande regeringen en arbetsmiljöstrategi med en nollvision mot dödsolyckor på jobbet. Även regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021-2025 innehåller en nollvision mot dödliga arbetsplatsolyckor med målet att ingen ska behöva dö på sitt arbete och ingen ska heller behöva dö på grund av sitt arbete. Trots en uttalad nollvision har de senaste åren, särskilt 2023, präglats av enorma bakslag.

Faktum är att det i mångt och mycket görs mindre i stället för mer. Allt fler unga omkommer i dödsolyckor på arbetet, samtidigt som viktiga frågor om arbetsrätt har rensats bort från den nya ämnesplanen för gymnasieskolan. Vi vet att skyddsombuden räddar liv – men de har blivit färre i stället för fler. Det är mycket positivt att regeringen tar initiativ till fler oanmälda fysiska inspektioner på arbetsplatser men det tillförs inga ekonomiska resurser för att faktiskt genomföra dem. Trots att antalet dödsolyckor på jobbet ökar är det få som ställs till svars för dem.

Även om det finns en arbetsmiljöstrategi så är det helt uppenbart att det inte har gjorts tillräckligt från politikens sida. Samhällets förmåga och vilja att agera mot denna oerhört dystra utveckling tycks inte vara tillräckligt stor. Fler behöver helt enkelt göra mer. Det gäller inte minst politiken.

Arbetsplatsolyckor borde vara på alla seriösa aktörers agenda och skyddsombudens roll har aldrig varit viktigare. Under Skyddsombudsdagarna, en av Nordens viktigaste mötesplatser för personligt skydd och industriell säkerhet, lanseras därför Nollvisionsarenan. Målet är att vara en återkommande och gemensam mötesplats för parterna att följa upp och diskutera åtgärder för att komma till bukt med den samhällsutmaning som de många arbetsplatsrelaterade dödsolyckorna innebär.

Vi behöver kasta ljus över de frågor som av någon outgrundlig anledning alltid tycks hamna i skuggan av andra frågeställningar ─ en arena där politiska makthavare utkrävs på fungerande lösningar, där skyddsombudens viktiga roll uppmärksammas och stärks och där regeringens arbetsmiljöstrategi och nollvisionen mot arbetsplatsolyckor följs upp över tid.

Vi vet att förändring kräver beslutsamhet, mod och samarbete. Låt oss nu ta tillfället i akt och göra Nollvisionsarenan till startpunkten för en nationell rörelse mot en säkrare arbetsmiljö för alla med det tydliga målet om att ingen ska behöva dö på jobbet.

För i slutändan är det ett gemensamt ansvar att säkerställa att den som går till sitt arbete också kommer hem igen.

Christine Marttila, ordförande LO-Distriktet Västsverige
Joakim Stenberg, vd, Nordic Safety Association (NSA)
Peter Frövén, ombudsman, IF Metall
Anders Persson, affärsansvarig, Skyddsombudsdagarna

Läs debattartikeln på Dagens Arbete här

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab