NYHETER

NSA årsmöte i morgon onsdag 27 maj

NSA:s årsmöte kommer att hållas i morgon onsdag 27 maj via Teams. Det blir ett relativt kort årsmöte med enbart de frågor som ska behandlas enligt stadgarna. Mötet kommer att hållas klockan 14 för de som anmält deltagande.

De planer som fanns inför årsmötet kommer på grund av Coronapandemin naturligtvis inte att kunna genomföras. Förhoppningsvis kan föreningens medlemmar träffas under mer normala förhållanden någon gång i framtiden!

Välkomna!

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab