Bilder från vänster: Microchem 3000 Yellow Product Plant Maintenance – Chemical Pipeline från Ansell, i mitten Alex Wahlquist från Tools, till höger SR 570 Face shield från Sundström Safety, samt längst till höger Svensk Höjdsäkerhet.
 

NSA-företag står som värdar för seminarier på Underhållsmässan

Den 10-13 mars arrangeras Underhållsmässan, som beskrivs som Europas största och snabbast växande mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Platsen är Svenska mässan i Göteborg och NSA-företag finns med som värdar för lunchseminarier på Teknikscenen.Samma företag håller också i rundvandring 11-12 mars under Skyddsombudsdagarna.

Underhållsmässan är ett branschöverskridande forum för tekniker och beslutsfattare. Tanken är att visa upp den senaste tekniken, eller rent av framtidens teknik, och utbyta erfarenheter.
På tisdagen 10 mars är det Sundström Safety som håller i lunchseminariet på Teknikscenen.
– Mitt föredrag kommer att handla om damm och vår inställning som människor till PPE (personal protective equipment).
Erik blev mycket imponerad av besökarna till mässan för två år sedan.
– Det var inte många besökare, men det var rätt besökare och det är inte många mässor i Norden som kan skryta med det. Ser fram emot gamla och nya kontakter, samt att fånga upp intresse för andningsskydd och följa upp detta.

Att arbeta med HMS
Onsdag 11 mars intas Teknikscenen av Tools.
– Vårt föredrag kommer att handla om hur vi på TOOLS arbetar med Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) utifrån principen att i första hand eliminera risker, i andra hand förebygga risker och i tredje hand skydda individen. För att visa på det berättar vi om ett kundcase där kunden hade problem med att vissa medarbetare fick eksem av den skärvätska som de använde. De bad oss om handskar som skulle skydda medarbetarna bättre, men vi hittade en mer förebyggande lösning och kunde byta ut skärvätskan mot en som är svensktillverkad, mer miljövänlig och minskar risken för eksem. Efter det har vi också sett över handskarna och tagit fram förslag på handskar som skyddar bäst mot den specifika blandningen i den nya skärvätskan, säger Alex Wahlquist.
– Jag ser fram emot att träffa massor av kunder och samarbetspartners! Underhållsmässan är vårt största kundevent dit vi tar med oss kunder från hela landet. Vi har också after work för inbjudna gäster i vår monter varje kväll, vilket ska bli väldigt roligt.

Välja rätt utrustning
På torsdag 12 mars är det Ansell som håller i lunchseminariet på Teknikscenen.
– Vi kommer att prata och fokusera på vikten av att välja rätt personlig skyddsutrustning genom att presentera Ansell GUARDIAN® en tjänst om hjälper till att välja de rätta lösningarna för personlig skyddsutrustning för att förbättra arbetsplatssäkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Vi kommer att dela med oss av vår expertis för att analysera, jämföra, implementera och förbättra PPE-relaterade verksamheter och prestanda genom att låta två våra interna experter dela med sig av sina erfarenheter  och  relevanta kund cases, säger Micael Axelsson och Thomas Gillberg.
Ylva Nordström, Channel Marketing Manager Nordics ser också fram emot mässan.
– Vi ser väldigt mycket framemot att få träffa kunder och andra intresserade för att få dela med oss av vår expertis och kunnande inom PPE (personlig skydds utrustning) och att framför allt få tillfälle att inte bara visa nya produkter utan att också få tillfälle att tala om hur man verkligen skyddar sig och sina anställda. Det finns lagar som styr detta men eftersom uppföljningen är minimal så förekommer det väldigt mycket ” private labels” på marknaden som kanske inte alltid följer regler och lagar. Jag tänker då särskilt på EU-förordningen  om personlig skyddsutrustnig 2016/425 som började gälla den 21 april 2018 och som inte kontrolleras tillräckligt. Dessvärre är det ju så att man märker ju först när det är försent att ditt hand eller kroppsskydd inte var tillräckligt och då är det lite man kan göra. Man känner ju inte alltid  heller skillnaden som användare,  det är därför det är så viktigt för arbetssäkerheten och minskandet av arbetsskador att man väljer rätt personlig skyddsutrustning.

Varför reglerna finns
Sista dagen fredag 13 mars står Svensk Höjdsäkerhet för lunchseminariet på Teknikscenen.
– Många företag försöker följa de regler och lagar som finns. Men dom gör för det mesta bara precis vad som anses vara tillräckligt. De flesta bryr sig inte om själva syftet kring säkerhet och orsaken till varför regler finns och ser ut som dom gör. Seminariet fokuserar på vikten av förståelsen kring regler & lagar och vad deras syfte är. Teoretiska förklaringar blandas med lite intressanta metaforer och praktiska exempel som förhoppningsvis gör föredraget lite mer spännande, säger Marcus Björn.
– Vi har tillsammans med två andra företag tagit fram ett nytt helhetskoncept som ska bli spännande att få respons kring. Sen har vi gjort en del andra satsningar, nya som gamla som också ska bli kul att få visa och förklara och få lite feedback på. Sen är det såklart alltid trevligt att få träffa allt folk. Både branschkollegor, gamla bekantskaper och helt nya ansikten.

Länk till mässan

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab