NSA gör nu en satsning på sociala medier och ökar antalet nyhetsbrev.

NSA satsar på ökad närvaro i sociala medier

NSA, Nordic Safety Association, gör nu en satsning på ökad närvaro i sociala medier. Antalet nyhetsbrev ökar och utöver NSA:s sida på LinkedIn har organisationen nu också startat en egen sida på Facebook.

NSA:s första nyhetsbrev gavs ut i oktober 2019 och under fjolåret handlade utgivningen om fyra tillfällen. Nu har styrelsen beslutat att utöka antalet till sex nyhetsbrev under 2021. Årets första gavs ut nu i mars månad och under våren kommer nyhetsbrev också att skickas ut till prenumeranter tisdagarna den 27 april och 8 juni.

Under hösten är utgivningen planerad till tisdagarna 31 augusti, 19 oktober och och 7 december.

Sedan början på år 2020 har NSA också närvaro med egen sida på LinkedIn, där artiklar från hemsida regelbundet uppdaterar innehållet. Nu har NSA även startat en egen sida på Facebook, där samma material kommer att publiceras för att öka intresset och kännedom om NSA som organisatiion.

Branschorganisationen för producenter, importörer, grossister, återförsäljare och utbildningsföretag för personlig skyddsutrustning.

NSA, Box 22 307, 104 22 Stockholm | Telefon: +46 (0)708-97 67 56

Powered by Brasab